Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。

Dokumenty OF z listopadu a prosince 1989

1–101
1989, 19. listopad, 22.00 hod., Praha. Provolání Občanského fóra se čtyřmi základními požadavky, přijaté na ustavujícím shromáždění v Činoherním klubu.

2
1989, 20. listopad, Praha. Sdělení Občanského fóra o svém místě ve veřejném životě s výzvou k nenásilí, toleranci a dialogu.

3
1989, 21. listopad, odpoledne, Praha. Stanovisko Občanského fóra k jednání jeho zástupců s předsedou federální vlády Ladislavem Adamcem.

4
1989, 21. listopad, večer, Praha. Dopis Občanského fóra prezidentovi USA George Bushovi a předsedovi Nejvyššího sovětu SSSR Michailu Gorbačovovi.


5
1989, 22. listopad, Praha. Instrukce Občanského fóra ke generální stávce.

6
1989, 22. listopad, Praha. Prohlášení Občanského fóra opakující základní požadavky.

7
1989, 22. listopad, 16.00 hod., Praha. Projev Václava Havla k demonstrantům na Václavském náměstí.

8
1989, 23. listopad, Praha. Prohlášení Občanského fóra znovu opakující základní požadavky.

9
1989, 23. listopad, 16.00 hod., Praha. Provolání představitele Občanského fóra Václava Havla na manifestaci na Václavském náměstí, v němž se poprvé akcentuje skutečnost, že Občanské fórum disponuje kvalifikovanými silami ze všech oblastí společenského života a je připraveno zahájit dialog se státní mocí.

10
1989, 24. listopad, 10.00–14.10 hod., Praha. Zápis z jednání výboru Občanského fóra o vytvoření odborných komisí a organizaci plánovaných veřejných akcí na sobotu 25. listopadu 1989.

31–4031
1989, 2. prosinec, Praha. Alternativy budoucí podoby a politické orientace Občanského fóra, předložené Josefem Vavrouškem plénu Koordinačního centra Občanského fóra.

32
1989, 3. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu k rekonstrukci federální vlády, kterou považují za nedostatečnou a požadují její další pokračování.

33
1989, 3. prosinec, Praha a Bratislava. Provolání Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu o společenské situaci po rekonstrukci federální vlády.

34
1989, 4. prosinec, 14.00 hod., Praha. Návrh stanoviska Občanského fóra ke způsobu odchodu sovětských vojsk z území Československa.

35
1989, 4. prosinec, Praha. Zpráva o jednání představitelů Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu se zástupci federální vlády vedenými prvním místopředsedou Bohumilem Urbanem.

36
1989, 4. prosinec, 16.00 hod., Praha. Projev představitele Koordinačního centra Občanského fóra Radima Palouše na demonstraci na Václavském náměstí, v němž žádá odvolání těch poslanců zastupitelských orgánů, kteří zklamali důvěru voličů.

37
1989, 4. prosinec, 16.00 hod., Praha. – Projev představitele Koordinačního centra Občanského fóra Ladislava Lise na demonstraci na Václavském náměstí, v němž požaduje objektivní zhodnocení příčin a následků vpádu vojsk pěti států Varšavské smlouvy na území Československa v roce 1968.

38
1989, 4. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu, v němž požadují svobodné volby, vyzývají k soudržné koalici všech demokratických proudů ve společnosti a vyslovují se pro zachování dosavadní státní struktury až do voleb.

39
1989, 5. prosinec, od 11.00 hod., Praha. Zpráva o podílu Občanského fóra na vytvoření české vlády a o záměru delegovat první zástupce Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu do federální vlády, kterou přednesl Václav Havel na zasedání akční skupiny Koordinačního centra Občanského fóra.

40
1989, 5. prosinec, od 16.50 hod., Praha. Výňatky z porady rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra Občanského fóra o taktice a strategii Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu při vytváření nové federální vlády.

41–50


41
1989, 5. prosinec, Praha. Dopis Koordinačního centra Občanského fóra prezidentu republiky s návrhem znění amnestie pro politické vězně.

42
1989, 6. prosinec, od 1.30 hod., Praha. Výňatky z diskuse rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra Občanského fóra a zástupců Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu o podílu Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu na rekonstrukci federální vlády a o obsazení funkce prezidenta republiky.

43
1989, 6. prosinec, 4.45 hod., Praha. Dopis Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu předsedovi federální vlády Ladislavu Adamcovi s návrhy na složení federální vlády.

44
1989, 6. prosinec, 13.30 hod., Praha. Informace o jednáních společné delegace Občanského fóra aVerejnosti proti násiliu s generálním tajemníkem ústředního výboru KSČ Karlem Urbánkem a předsedou federální vlády Ladislavem Adamcem, kterou přečetl Václav Havel na tiskové konferenci Koordinačního centra Občanského fóra.

45
1989, 6. prosinec, Praha. Výzva Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu příslušným úřadům, aby odvolaly generálního prokurátora ČSSR Jána Pješčaka a generálního prokurátora ČSR Jaroslava Krupauera z funkcí.

46
1989, 6. prosinec, od 20.30 hod., Praha. Jednání krizového štábu Koordinačního centra Občanského fóra s Valtrem Komárkem o aktualizaci návrhu Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu na složení federální vlády.

47
1989, 7. prosinec, 1.36 hod., Praha. Sdělení Petra Pitharta členům krizového štábu Koordinačního centra Občanského fóra o aktuálním stanovisku Verejnosti proti násiliu k otázce federální vlády.

48
1989, 7. prosinec, od 11.00 hod., Praha. Porada členů akční skupiny Koordinačního centra Občanského fóra o vztazích mezi krizovým štábem a akční skupinou a politické situaci před zahájením jednání s politickými stranami Národní fronty o složení federální vlády.

49
1989, 7. prosinec, 12.00 hod., Praha. Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu reagující na večerní vystoupení předsedy federální vlády Ladislava Adamce v televizi a rozhlase.

50
1989, 7. prosinec, Praha. Zástupci shromáždění politických stran a společenských organizací sdružených vNárodní frontě Josef Krejčí a Martin Ulčák seznamují Občanské fórum s aktuálním stavem jednání o složení federální vlády po demisi premiéra Ladislava Adamce. Stanovisko Občanského fóra k Adamcově demisi a k jeho návrhu, aby byl předsedou vlády jmenován Marián Čalfa.

51–60


51
1989, 7. prosinec, Praha. Provolání Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu k politické situaci po večerním televizním projevu předsedy federální vlády Ladislava Adamce; součástí provolání je plné znění druhého dopisu Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu předsedovi federální vlády ze 6. prosince 1989.

52
1989, 7. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra podporující výzvu pracovníků českých archivů k zabránění likvidace a rozchvacování dokumentů, spisoven a registraturních celků.

53
1989, 7. prosinec, Praha. Návrh Koordinačního centra Občanského fóra na vytvoření společné vládní a občanské komise historiků, která by analyzovala události roku 1968 v Československu.

54
1989, 8. prosinec, Praha. – Porada akční skupiny Koordinačního centra Občanského fóra o nadcházejícím jednání Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu s politickými stranami o složení federální vlády a volbě prezidenta republiky.

55
1989, 8. prosinec, Praha. Přípravné jednání zástupců Koordinačního centra Občanského fóra s vedoucími představiteli Československé strany socialistické, Československé strany lidové a ústředního výbor Socialistického svazu mládeže o složení a charakteru federální vlády.

56
1989, 8. prosinec, Praha. Návrh Daniela Kroupy na vymezení statutu pléna Koordinačního centra Občanského fóra a jeho vztahu k akční skupině a krizovému štábu Koordinačního centra Občanského fóra.

57
1989, 8. prosinec, Praha. Upravená verze dokumentu o vnitřní organizaci Občanského fóra Co jsme (vnitřní organizace).

58
1989, 8. prosinec, od 19.00 hod., Praha. Představitelé krizového štábu Koordinačního centra Občanského fóra a zástupci Verejnosti proti násiliu přesvědčují Valtra Komárka před zahájením závěrečné části jednání takzvaných rozhodujících politických sil, aby přijal ve federální vládě funkci prvního místopředsedy odpovědného za ekonomiku.

59
1989, 8. prosinec, Praha. Rozprava členů rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra Občanského fóra o výsledcích jednání Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu s politickými stranami o federální vládě a interní porada o kandidatuře Václava Havla na úřad prezidenta republiky.

60
1989, 9. prosinec, od 10.15 hod., Praha. Diskuse členů akční skupiny Koordinačního centra Občanského fóra o možnostech restrukturalizace federální vlády a volbě prezidenta republiky.

61–70


61
1989, 9. prosinec, Praha. Diskuse členů krizového štábu Koordinačního centra Občanského fóra okandidatuře Václava Havla na úřad prezidenta republiky v souvislosti s postojem Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu k této otázce a vyhrocenou situací v Koordinačním centru Občanského fóra.

62
1989, 9. prosinec, Praha. Návrh rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra Občanského fóra na složení federální vlády, vypracovaný na žádost designovaného předsedy federální vlády Mariána Čalfy.

63
1989, 9. prosinec, Praha. Výzva k účasti na manifestaci 10. prosince 1989 při příležitosti Dne lidských práv.

64
1989, 10. prosinec, 14.00 hod., Praha. Projev Václava Havla k demonstrantům na Václavském náměstí, v němž jsou shrnuty výsledky, kterých po 17. listopadu 1989 dosáhlo občanské hnutí.

65
1989, 10. prosinec, Praha. Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra ke stávkové pohotovosti.

66
1989, 10. prosinec, 14.00 hod., Praha. Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra oznamující kandidaturu Václava Havla na úřad prezidenta republiky, které na manifestaci na Václavském náměstí přečetl Jiří Bartoška.

67
1989, 11. prosinec, Praha. Část jednání akční skupiny Koordinačního centra Občanského fóra o návrzích změn v organizační a personální struktuře Koordinační centra Občanského fóra.

68
1989, 11. prosinec, Praha. Část jednání takzvaných rozhodujících politických sil, na němž zástupci Komunistické strany Československa navrhli, aby byl prezident republiky volen v přímém hlasování.

69
1989, 11. prosinec, Praha. Rozhodnutí Ministerstva vnitra a životního prostředí ČSR o schválení organizačního statutu (stanov) Občanského fóra.

70
1989, 11. prosinec, 18.00 hod., Praha. Komuniké Koordinačního centra Občanského fóra pro tiskovou konferenci: zpráva o návštěvě Tomáše Bati v Československu; sdělení o jednání politických sil u »kulatého stolu«; stanovisko ke způsobu volby prezidenta republiky.

71–80


71
1989, 12. prosinec, Praha. Návrh organizační struktury Koordinačního centra Občanského fóra.

72
1989, 12. prosinec, Praha. Odpovědi Václava Havla na otázky redaktora sovětského deníku Komsomolskaja pravda.

73
1989, 12. prosinec, Praha. Interview Václava Havla pro sovětskou televizi, které převzal československý denní tisk.

74
1989, 12. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra v Československé televizi reagující na návrh klubu komunistických poslanců, aby byl prezident republiky zvolen v přímém hlasování.

75
1989, 12. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra na tiskové konferenci reagující na návrh klubu komunistických poslanců, aby byl prezident republiky zvolen všelidovým hlasováním.

76
1989, 13. prosinec, Praha.1 Prohlášení Občanského fóra reagující na pokračující snahu komunistických poslanců prosadit zákonnou iniciativou ve Federálním shromáždění přímou volbu prezidenta republiky.

77
1989, 14. prosinec, Praha. Stanovisko Koordinačního centra Občanského fóra k přímé volbě prezidenta republiky.

78
1989, 14. prosinec, Praha. Přehled nejdůležitějších úkolů Občanského fóra vypracovaný Josefem Vavrouškem a určený jako podklad pro jednání rady Koordinačního centra Občanského fóra.

79
1989, 14. prosinec, Praha. Interview kandidáta Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu na úřad prezidenta republiky Václava Havla pro rozhlasové vysílání Občanského fóra.

80
1989, 14. prosinec, Praha. Výňatky z první tiskové konference ministra zahraničních věcí ČSSR Jiřího Dienstbiera.

81–90


81
1989, 15. prosinec, Praha. Rozhovor redaktorů Československé tiskové kanceláře s Václavem Havlem o jeho kandidatuře na úřad prezidenta republiky.

82
1989, 16. prosinec, Praha. Koordinační centrum Občanského fóra občanským fórům v krajích a okresech: Koncept výzvy poslancům Federálního shromáždění, aby zvolili Václava Havla prezidentem, a to veřejnou aklamací.

83
1989, 16. prosinec, 20.00 hod., Praha. Projev Václava Havla v Československé televizi o politické situaci před volbou prezidenta republiky.

84
1989. 18. prosinec, Praha. Interview Václava Havla pro Československý rozhlas.

85
1989, 18. prosinec, Praha. Petr Pithart vyzývá jménem Občanského fóra v rozhlasovém a televizním vysílání poslance Federálního shromáždění, aby se nazítří zúčastnili schůze obou sněmoven Federálního shromáždění, kde se má projednávat program Vlády národního porozumění.

86
1989, 19. prosinec, Praha. Stanovisko experta Koordinačního centra Občanského fóra na ústavněprávní problematiku Zdeňka Jičínského k návrhu klubu komunistických poslanců, aby byl prezident republiky volen v přímých volbách.

87
1989, 19. prosinec, Praha. Promluva Václava Havla na manifestaci studentů na Václavském náměstí.

88
1989, 19. prosinec, Praha. Stanovisko Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu k událostem v Rumunsku.

89
1989, 19. prosinec, Praha. Výňatky z tiskové konference Václava Havla o jeho kandidatuře na úřad prezidenta republiky.

90
1989, 19. prosinec, Praha. Instrukce Koordinačního centra Občanského fóra k činnosti místních občanských fór.

91–100


91
1989, 19. prosinec, Praha. Společné prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra a Sdružení stávkových výborů k budoucnosti odborového hnutí.

92
1989, 21. prosinec, Praha. Protestní provolání Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu k brutálnímu potlačování občanských demonstrací v Rumunsku.

93
1989, 22. prosinec, Praha. Porada zástupců Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu o kooptacích poslanců do Federálního shromáždění a volbě jeho předsedy a předsednictva.

94
1989, 22. prosinec, Praha. Společné komuniké z jednání takzvaných rozhodujích politických sil u »kulatého stolu« o volbě prezidenta republiky a rekonstrukci Federálního shromáždění a národních rad.

95
1989, 22. prosinec, 12.15 hod., Praha. Společné prohlášení představitele Koordinačního centra Občanského fóra Václava Havla a představitele Svazu svobodných demokratů Maďarska Ference Köszega k událostem v Rumunsku.

96
1989, 22. prosinec, 13.00 hod., Praha. Návrh stanoviska Koordinačního centra Občanského fóra k dalšímu působení Státní bezpečnosti.

97
1989, 22. prosinec, Praha. Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra odmítající řešení společenskopolitických problémů »revoluční cestou«.

98
1989, 23. prosinec, Praha. Seznam účastníků prvního sněmu Občanského fóra.

99
1989, 23. prosinec, Praha. Program prvního sněmu Občanského fóra.

100
1989, 23. prosinec, od 10.15 hod., Praha. Zápis z jednání prvního sněmu Občanského fóra.


101–112


101
1989, 23. prosinec 1989, Praha. Návrh složení rady Koordinačního centra Občanského fóra předložený sněmu Občanského fóra.

102
1989, 24. prosinec, 12.35 hod., Praha. Složení rady Koordinačního centra Občanského fóra schválené sněmem Koordinačního centra Občanského fóra dne 23. prosince 1989.

103
1989, 24. prosince, 11.15 hod., Praha. Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra odsuzující teror rumunských ozbrojených sil proti vlastním občanům.

104
1989, 24. prosinec, 13.10 hod., Praha. Zpráva o humanitární akci Letadlo Občanského fóra na pomoc rumunskému lidu.

105
1989, 25. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra k pomoci rumunskému lidu.

106
1989, 26. prosinec, Praha. Návrh stanoviska Koordinačního centra Občanského fóra k dosavadním opatřením federální vlády k zastavení činnosti Státní bezpečnosti.

107
1989, 27. prosinec, Praha. Stanovisko Koordinačního centra Občanského fóra k jednání se zástupci federálního ministerstva národní obrany o situaci v Československé lidové armádě.

108
1989, 27. prosinec, Praha. Poselství Koordinačního centra Občanského fóra československým emigrantům.

109
1989, 28. prosinec, Praha. Sdělení Koordinačního centra Občanského fóra o jednání komise České národní rady se zástupci vězňů v nápravně výchovném ústavu ve Valdicích.

110
1989, 28. prosinec, Praha. Stanovy Občanského fóra, schválené 6. ledna 1990 sněmem Občanského fóra.

111
1989, 29. prosinec, Praha. Projev předsedy federální vlády Mariána Čalfy k poslancům obou sněmoven Federálního shromáždění s doporučením, aby prezidentem republiky zvolili Václava Havla.

112
1989, 30. prosinec, Praha. Dopis Koordinačního centra Občanského fóra krajským a okresním občanským fórům o připravované amnestii prezidenta republiky k 1. lednu 1990.

 
tobacamptobacamp
tobacamp