Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
112
.
1989, 30. prosinec, Praha. Dopis Koordinačního centra Občanského fóra krajským a okresním občanským fórům o připravované amnestii prezidenta republiky k 1. lednu 1990.

Není určeno k publikování
Krajským a okresním občanským fórům

Vážení přátelé,
píšeme Vám ohledně amnestie. Má být vyhlášena 1. ledna večer a vzhledem k tomu, že bude mít velký rozsah, bude amnestií stanoveno, že amnestovaní vězni budou propouštěni postupně, snad v průběhu tří týdnů. Nejdříve budou propuštěni ti, kteří mají rodinné zázemí. Amnestie se však dotkne lidí, kteří toto zázemí nemají a navíc jsou obtížně resocializovatelní. Obracíme se proto na vás, abyste ihned po vyhlášení amnestie vstoupili ve styk se správou Nápravně výchovného ústavu, který je ve vašem okrese, resp. kraji a pokusili se s ní domluvit konkrétní opatření, pokud jde o propuštěné vězně. Máme takovou představu, že byste měli být při propuštění každého vězně a nabídnout mu ubytování a práci ve vašem okrese. K tomu je zapotřebí vše domluvit s podniky ve vaší oblasti, hlavně s podniky velkými. Je pravděpodobné, že vláda vydá nařízení o povinném umísťování amnestovaných, tak jako je tomu u osob se sníženou pracovní schopností. Důležité je poskytnout propuštěnému i morální podporu a působit na něj ve smyslu jeho resocializace. Je třeba využít sympatií, které vězni projevují občanskému hnutí. Bylo by rovněž vhodné, abyste do své práce zapojili psychology a lékaře a abyste ji koordinovali se sociálními kurátory, kteří podle zákona se mají o vězně postarat. Všechna tato opatření mají snížit míru recidivy, které je nutno se obávat po rozsáhlejší amnestii. Smyslem těchto opatření je rovněž postup v souladu s humanitními zásadami našeho demokratického hnutí, pomoc propuštěným vězňům nelze interpretovat jako sympatie k jejich trestné činnosti.

Pomoc by měla být poskytnuta i těm amnestovaným, kteří se do vašeho kraje a okresu vrátí z NVÚ umístěných mimo váš kraj či okres.

Děkujeme Vám za pochopení.

Koordinační centrum OF Praha
30.12.1989

P.S. Prosím Vás o zprávy, jak u Vás vypadá situace s propuštěnými, kolik se jich podařilo umístit, jaké jsou problémy apod.

Napsal: Uhl
Souhlasí: Petr Pithart
 
tobacamptobacamp
tobacamp