Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
14 Array 打印 Array
.
1989, 24. listopad, 23.30 hod., Praha. – Prohlášení Občanského fóra reagující na zprávu o odstoupení předsednictva ústředního výboru KSČ v čele s generálním tajemníkem Miloušem Jakešem.

Prohlášení Občanského fóra k situaci 24. listopadu 1989 ve 23.30 hodin Hromadné sdělovací prostředky oznámily, že členové předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ dali k dispozici své funkce a že ÚV KSČ jedná o personálních změnách. Lidé ze závodů, škol i novináři se ptají, jaké je stanovisko Občanského fóra k současné situaci, zejména, zda Občanské fórum trvá na vyhlášení manifestační generální stávky na pondělí 27. listopadu. Občanské fórum vítá uvedenou zprávu jako první a ne zcela jasný krok vedení KSČ v nastalé situaci. Protože však nebyly splněny všechny požadavky fóra, zejména propuštění politických vězňů, ustavení komise pro vyšetření viníků masakru 17. listopadu, v níž by byli zástupci fóra, a možnost fóra vystupovat ve veřejných sdělovacích prostředcích, Občanské fórum vyhlašuje, že důvody ke stávce trvají. V nastalé situaci Občanské fórum vyzývá, aby se generální stávka stala symbolickým celonárodním referendem o právu jedné politické strany přivlastňovat si ústavními prostředky vedoucí úlohu v politickém uspořádání republiky.

Občanské fórum se domnívá, že od pondělí 27. listopadu se má generální stávka proměnit v trvalou stávkovou pohotovost, aby neslábl, ale naopak zesílil tlak demokratického hnutí, které se rozšířilo po celé republice, na uskutečnění zásadních politických změn.

Občanskému fóru přicházejí zprávy o ustavování místních, závodních, podnikových, školních, městských a jiných občanských fór. Vítáme toto demokratické hnutí, které může v místech svého působení sehrát výraznou úlohu v zápase za svobodné a demokratické Československo.

Občanské fórum
V Praze dne 24.11.1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp