Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
5 Array 打印 Array
.

1989, 22. listopad, Praha. Instrukce Občanského fóra ke generální stávce.

Vyhlášená generální stávka na den 27. listopadu je politickou protestní stávkou a nesleduje jiné cíle.

Aby stávkou nebyly způsobeny materiální či jiné škody, doporučujeme tento postup:

  1. Stávku vyhlašuje a řídí stávkový výbor podniku, úřadu či jiné instituce.
  2. Počátek generální stávky je jednotný: 27. listopadu ve 12 hodin.
  3. Délka stávky bude určena stávkovým výborem podle povahy výroby v průmyslových podnicích nebo podle povahy činnosti v úřadech a institucích. Nejdéle však bude stávka trvat do 14 hodin.
  4. Začátek stávky bude oznámen vhodným způsobem stávkovým výborem.
  5. Ve zdravotnictví, ve veřejné dopravě a ve službách, které zabezpečují nezbytné potřeby obcí, měst a podniků, doporučujeme vyhlásit generální stávku, podle podmínek práci nepřerušovat, avšak vhodnými prostředky stávku projevit.
  6. O přípravách, zahájení a průběhu stávky nechť podnikové stávkové výbory informují celostátní koordinační stávkový výbor Občanského fóra.
  7. V závodech, kde se neustavil stávkový výbor, se pracovníci mohou ke stávce připojit způsobem, který si sami zvolí.

Občanské fórum
Studenti
Praha 22. listopadu 1989

Docházejí nám informace z různých míst republiky o vzniku občanských fór na závodech, v institucích nebo v místech bydliště. Vyzýváme jejich zástupce, aby se s námi spojili. Naším současným sídlem je: Laterna magika, Jungmannova 31, Praha 1, spojovatelka 26 67 65.
 
tobacamptobacamp
tobacamp