Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
20 Array 打印 Array
.
1989, 27. listopad, Praha. Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra k pražským manifestacím.

Občanské fórum k pražským manifestacím

Sešli jsme se třikrát na Václavském náměstí, dvakrát na Letné. Byla to setkání nečekaná pro vás i pro nás, setkání, která rozhodla o současném rychlém společenském pohybu. Chceme se vyjádřit k několika poznámkám tisku i veřejnosti k naší údajné netolerantnosti a emotivnosti našich manifestací. V případě zástupců aktivu MV KSČ, kteří se dostavili uprostřed vzrušené atmosféry mítinku na Letnou, nebylo možné prověřit jejich kompetenci. Nebylo ani možné zařadit desítky jiných příchozích řečníků, neboť nám ve  většině případů nebylo známo »kdo je kdo« a nesli jsme odpovědnost za případné výlevy exhibicionistů a provokatérů. Naše setkání byla spontánní účastí těch, kteří se přihlásili k Občanskému fóru. Byla jakousi dohodnutou, nicméně v každé vteřině aktualizovanou skicou, odrážející veřejné mínění. Nejsou ani neměla být hudebními či divadelními představeními, ale výrazem přirozené touhy občanů nejrůznějších profesí spravovat tuto zemi smysluplně. Chceme se omluvit také mnoha pozvaným odborníkům, umělcům a zástupcům nejrůznějších vrstev společnosti, na které se z časových, prostorových, technických a jiných důvodů prostě nedostalo. Čas nás předběhl. Před devíti dny vzniklo Občanské fórum. Dvacet let mlčení nelze nahradit několika mítinky, organizovanými nikoliv předem připravovanými profesionálními štáby, ale několika lidmi, kteří v rozhodující chvíli dali [k dispozici] všechny své schopnosti a ve stresové situaci byli nuceni pracovat bez potřebného zázemí. Kdo z nás kdy stál před statisíci lidmi, podroben nesmírnému nervovému napětí dějinného okamžiku? Tato nevyhnutelná etapa velkých lidových vystoupení pomalu končí. V očekávaném čase svobodného soužití každý z nás nalezne svou příležitost vyjádřit svůj názor.

Praha, Tiskové centrum Občanského fóra, 27.11.1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp