Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
63
.
1989, 9. prosinec, Praha. Výzva k účasti na manifestaci 10. prosince 1989 při příležitosti Dne lidských práv.

Vážení přátelé!
Je tomu rok, co jsme se sešli na Škroupově náměstí v Praze na Žižkově, abychom vzpomněli 41. výročí vyhlášení Deklarace lidských práv. Na 10. prosinec tohoto roku jsme skromně uvažovali o setkání signatářů Několika vět na Palackého náměstí v Praze. Uběhlo pár týdnů a všechno je jinak!

Sejdeme se tedy v neděli 10. prosince na Václavském náměstí ve 14 hodin. Občanské fórum spoléhá na osvědčenou ohleduplnost účastníků setkání. K důstojnosti Dne občanských práv patří úcta k místu našeho setkání. Mladí lidé – studenti – budou naší pořádkovou službou. Pomáhejme jim!

Ženám s dětmi a starším lidem přenechejte prosíme Vás ta místa, odkud mohou i v průběhu setkání odejít. Na Václavské náměstí se všichni nevejdeme. Mimopražská občanská fóra vyzýváme, aby ve stejný den podle svých možností zorganizovala v jimi určenou hodinu podobná důstojná shromáždění. V nenásilí je síla! Ať setkání občanských fór spojí všechna místa republiky do jednoho řetězce lidské vzájemnosti, tolerance, víry, rozhodnosti a solidarity!

Koordinační centrum Občanského fóra
Dne 9. prosince 1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp