Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
70
.
1989, 11. prosinec, 18.00 hod., Praha. Komuniké Koordinačního centra Občanského fóra pro tiskovou konferenci: zpráva o návštěvě Tomáše Bati v Československu; sdělení o jednání politických sil u »kulatého stolu«; stanovisko ke způsobu volby prezidenta republiky.


Tomáš Baťa navštíví Československo
Dnes se sešli zástupci světové firmy Baťa s představiteli Koordinačního centra Občanského fóra a oznámili, že 17. nebo 18. prosince 1989 navštíví Československo Tomáš Baťa, který zde bude jednat jménem svým i jménem významné skupiny podnikatelů o možnostech průmyslové a obchodní spolupráce. Občanské fórum vítá toto jednání, neboť by mohlo přispět k oživení a zpestření trhu spotřebního zboží. Podle informací zástupců pana Bati lze očekávat i možnost větších investic do modernizace našeho průmyslu. Svůj pobyt v Československu zahájí pan Baťa návštěvou hrobu svého otce v Gottwaldově a Občanské fórum považuje za žádoucí, aby v den Baťovy návštěvy došlo k přejmenování Gottwaldova na Zlín.

V pondělí 11. prosince 1989 v odpoledních hodinách se v Palackého sále Obecního domu v Praze sešli z podnětu vedení KSČ zástupci KSČ, Občanského fóra, ČSS, ČSL a SSM, aby se informovali o tom, jak vidí současnou situaci v zemi. Dále jednali o možnostech dalšího uklidnění v souvislosti s tím, že některé důležité otázky zůstávají ještě nevyřešeny.

Občanské fórum vítá toto i další jednání, o nichž se účastníci předběžně dohodli. Setkání se zúčastnil člen předsednictva a tajemník ÚV KSČ Vasil Mohorita, dr. Petr Pithart s početnou delegací Občanského fóra, ústřední tajemník ČSL Richard Sacher a ústřední tajemník ČSS bratr Škoda.

Stanovisko Občanského k volbě prezidenta
V současné době vznikla v Československu vskutku mimořádná situace. Všichni musíme mít zájem, abychom ji vyřešili v klidu, důstojným způsobem a v souladu s principy demokracie. Vzhledem k tomu, že svobodné volby nemohou být hned, je třeba, aby do jejich konání působily i zastupitelské sbory, které byly zvoleny v dřívějších podmínkách. Po svobodných volbách teprve bude možné ustavit všechny ústavní orgány ve shodě s vůlí lidu. Proto se předpokládá, že i nyní zvolený prezident bude abdikovat a v souladu s nově utvořenými
politickými vztahy v Československu bude zvolen prezident nový.

Praha 11. prosince 1989, 18.00

 
tobacamptobacamp
tobacamp