Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
76
.
1989, 13. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra reagující na pokračující snahu komunistických poslanců prosadit zákonnou iniciativou ve Federálním shromáždění přímou volbu prezidenta republiky.


Proč nechceme referendum dnes
Protidemokratické síly se snaží poškodit stále ještě křehké národní porozumění a zničit to, co dnes v Československu obdivuje celý svět. Nenásilné masové vystoupení československého lidu důstojně a demokratickými metodami donutilo vládnoucí režim jedné politické strany k otevření a částečné kapitulaci. Zatím opravdu jenom částečné. Ještě nebyl dotčen silný mocenský aparát a příliš mnoho lidí, kteří vděčí za svoji kariéru starému režimu, se dnes vydává za nejpokrokovější zastánce demokracie. Vidíme to i ve sporu o způsob provedení volby prezidenta republiky.

Zdánlivě je všechno jasné. Lid vybere svého prezidenta nejdemokratičtější formou – všelidovým hlasováním, a kdo je proti tomu, je proti demokracii, proti lidu. Navrhují to lidé, kteří od srpna loňského roku na půdě parlamentu schválili řadu brutálních zásahů bezpečnostních sil proti pokojným manifestacím, lidé, kteří v lednu t. r. bez váhání odsouhlasili takzvaná zákonná opatření, která postihla stovky našich spoluobčanů vězněním či vysokými pokutami. Lidé, kteří nikdy, ani jednou nevystoupili v parlamentu proti porušování základních lidských práv a neodpověděli ani na jediný ze stovek dopisů, které je o to žádaly. Referendum navrhují lidé, kteří ve své většině nemají důvěru svých voličů a dnes zřejmě ani důvěru nového vedení své vlastní strany.

Znovu opakujeme: V Československu dnes ještě neexistují podmínky pro skutečné demokratické referendum. Neexistují normální politické strany, které by mezi sebou důstojným a klidným způsobem soupeřily o podíl na moci. Neexistují ještě nezávislé a nezaujaté sdělovací prostředky přístupné všem bez rozdílu. Starý mocenský aparát je stále ještě příliš silný a  ještě příliš toho ze zákulisí ovládá a manipuluje. Pokud v dnešní době dopustíme odhlasování referenda, pomůžeme rozpoutat hysterickou kampaň, ve které ale nepůjde o osobu prezidenta, ale o destabilizaci státu a ohrožení národního porozumění. Jsme pro to, aby politické strany dosavadní Národní fronty samy okamžitě odvolaly nejvíce zkompromitované poslance Federálního shromáždění ze svých řad a aby tomu sami poslanci Federálního shromáždění napomohli schválením ústavního zákona, který by to politickým stranám umožnil.

Byla by to nejdůstojnější a nejviditelnější forma pokání za nečinnost Federálního shromáždění v minulosti, za nebránění zlu. Pokáním poslanců FS ať je tedy co nejrychlejší volba prezidenta republiky, prezidenta, který by pomohl v klidu zrekonstruovat státní aparát a pomohl dovést zemi ke svobodným volbám v příštím roce. Z těchto voleb, na jejichž klidnou přípravu máme řadu měsíců, vzejde zcela nové obrozené Federální shromáždění. V těchto volbách by měli všichni občané Československa mít možnost vyjádřit svůj názor na to, zda má být příští prezident volen formou referenda nebo poslanci Národního shromáždění. Teprve tehdy bude referendum vyjádřením skutečné vůle lidu.

Nedopusťme, aby slušnost a lidskost, kterou svět na našich změnách obdivoval, byla vystřídána destabilizací a nepořádky. Jsme všichni dětmi této země a všichni musíme společně pracovat k tomu, abychom ji svým dětem společně předali v pořádku. Děkuji Vám za pozornost.

V Praze dne 13. prosince 1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp