Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
8 Array 打印 Array
.
1989, 23. listopad, Praha. Prohlášení Občanského fóra znovu opakující základní požadavky.

Požadavky Občanského fóra ze dne 22.11.1989
  1. Aby neprodleně odstoupili ze svých funkcí ti členové předsednictva ÚV KSČ, kteří jsou bezprostředně spojeni s přípravou intervence pěti států Varšavské smlouvy z roku 1968, kteří jsou zodpovědni za mnohaletou devastaci všech oblastí společenského života u nás, jakož i ti politici, kteří jsou bezprostředněodpovědni za stupňování politického napětí v posledním období a za sérii represivních zákroků proti pokojným shromážděním občanů, jež vyústily do tragického masakru účastníků shromáždění k uctění památky Jana Opletala dne17.11.1989 v Praze.
  2. Aby byla neprodleně ustavena parlamentní komise, která konkrétně zjistí viníky masakru ze dne 17.11.1989 a dalších zásahů proti shromážděním občanů v posledním období. V této komisi musí být zástupci Občanského fóra.
  3. Aby byly neprodleně propuštěni všichni vezňové svědomí včetně těch, kteří byli zadrženi v souvislosti s posledními manifestacemi.
  4. Aby byla neprodleně respektována svoboda tisku a informací. Aby nebylo státní mocí bráněno v šíření pravdivých a úplných informací a zejména aby nebyly státní mocí vytvářeny informace zkreslené a nepravdivé, sloužící k manipulaci veřejného mínění, jak je tomu v současných dnech a hodinách.
Výstražná generální stávka v pondělí 27.11.1989 od 12 do 14 hodin bude výrazem podpory těchto požadavků.

Zástupci stávkujících studentů vyjádřili tomuto prohlášení plnou podporu.

Občanské fórum
V Praze 23.11.1989
 
tobacamptobacamp
tobacamp