Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
95
.
1989, 22. prosinec, 12.15 hod., Praha. Společné prohlášení představitele Koordinačního centra Občanského fóra Václava Havla a představitele Svazu svobodných demokratů Maďarska Ference Köszega k událostem v Rumunsku.

Prohlášení
Každou hodinu přicházejí z Rumunska zprávy, které v nás vyvolávají stále větší hrůzu. Krvavá vláda rodinné kliky prožívá zřejmě své poslední dny. V agonii se však dopouští dalších zločinů proti národům Rumunska.

V těchto dramatických chvílích chtějí zastánci lidských práv v Maďarsku a Československu opět vystoupit společně. Spojuje nás téměř desetiletá tradice společného boje za demokracii, právo a svobodu. Dnes, kdy se zdá, že náš společný cíl je již na dosah ruky a kdy lid Rumunska povstal do boje za svobodu proti svým utlačovatelům, požadujeme společně, aby národy světa a všechny demokratické vlády podnikly všechny kroky k tomu, aby zabránily dalším masakrům v Rumunsku a aby ze společenství civilizovaného lidstva vyloučily uzurpátorský klan Ceauşeskovy rodiny. Pouze osvobození Rumunska umožní, aby národy zemí střední a východní Evropy mohly společně vykročit na cestu demokratického vývoje.

V Praze 22.12.1989
Za KC OF Václav Havel
Za Svaz svobodných demokratů Ferenc Köszeg
12.15
 
tobacamptobacamp
tobacamp