Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
下列文本资料和档案反映了在共产主义政权最后的三年期间捷克斯洛伐克公民社会的影响力和范围。摘选这些文件主要旨在表现反抗极权主义的主流思潮和人物,涵盖了较为知名的以及最有特点的反抗团体,活动和个人。这个列表因此也不可否认存在局限性。所有文献资料已发表在1990年10月14-16日在布拉格举行的名为“捷克斯洛伐克的民主革命:先决条件,发展过程及直接影响”的国际会议上。参见《公民社会之声1987-1989文献及档案摘选》(《Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů》) 编辑. Jiří Suk, Milena Janišová, Vilém Prečan (布拉格,捷克斯洛伐克史料中心和当代历史研究所, 1999年, 111页)
.

Dokumenty a texty občanské společnosti 1987–1989

 1. 1987, 5. leden, Praha. ─ Slovo ke spoluobčanům. Dokument Charty 77 k desátému výročí jejího vzniku, vyzývající k větší občanské odvaze a aktivitě.
 2. 1987, 29. listopad, Praha. ─ Projev herce Miloše Kopeckého na 4. sjezdu Svazu dramatických umělců, vyzývající zkompromitované československé politiky k odchodu z veřejného života.
 3. 1987, 29. listopad, Kroměříž. ─ Petice sepsaná katolickým laikem Augustinem Navrátilem k řešení situace věřících občanů v Československu.
 4. 1988, 16. duben, Praha. ─ Úvodní prohlášení Nezávislého mírového sdružení ─ Iniciativy za demilitarizaci společnosti.
 5. 1988, 23. duben, Praha. ─ Dopis kardinála Františka Tomáška předsedovi československé vlády Lubomíru Štrougalovi požadující zahájení dialogu o vztahu státu a katolické církve.
 6. 1988, 28. května, Praha. ─ Úvodní manifest nezávislé iniciativy České děti.
 7. 1988, 8. říjen, Praha. ─ Úvodní prohlášení Iniciativy sociální obrany.
 8. 1988, 15. říjen, Praha/Brno/Bratislava. ─ Demokracii pro všechny. Manifest Hnutí za občanskou svobodu.
 9. 1988, 22. říjen, Praha. ─ Dopis Richarda Sachra ústřednímu výboru Československé strany lidové, kritizující závislost lidové strany na KSČ, její ideovou nevyhraněnost a nezájem o přestavbu.
 10. 1988, 8. listopad, Praha. ─ Prohlášení k ustavení Československého helsinského výboru.
 11. 1988, 1. a 18. prosinec, Praha. ─ Výňatek ze základního prohlášení Mírového klubu Johna Lennona.
 12. 1989, 20. a 21. leden, Praha. ─ Dopisy kardinála Františka Tomáška předsedovi československé vlády Ladislavu Adamcovi a československé vládě, odsuzující zásahy státní moci proti občanským demonstracím v období při 20. výročí smrti Jana Palach
 13. 1989, 26. leden, Praha. ─ Dopis Iniciativy kulturních pracovníků předsedovi československé vlády Ladislavu Adamcovi. Petice za propuštění Václava Havla a dalších zatčených aktivistů při demonstracích »Palachova týdne«.
 14. 1989, 2. únor, Praha. - Průvodní dopis státním představitelům žádající zveřejnění Petice československých občanů k událostem 15.─21. ledna 1989 a urgence tohoto dopisu s oznámením dalších podpisů občanů.
 15. 1989, únor, Praha. ─ Programové prohlášení přípravného výboru Klubu za socialistickou přestavbu Obroda.
 16. 1989, 20. března, Praha. ─ Dopis nezávislých iniciativ poslancům Federálního shromáždění ČSSR vyzývající je k neschválení připravených »zákonných opatření«.
 17. 1989, 26. květen, Praha. ─ Prohlášení Demokratické iniciativy se stanoviskem k přípravám nové československé ústavy a s konkrétními návrhy ─ tzv. Helsinská iniciativa k demokratizaci a vytvoření právního československého státu.
 18. 1989, 9. červen, Praha. ─ Dopis kardinála Františka Tomáška prezidentu republiky Gustávu Husákovi se stanoviskem katolické církve k připravované československé ústavě.
 19. 1989, 23. červen, Bratislava. ─ Otevřený dopis Alexandra Dubčeka předsednictvu a ústřednímu výboru Komunistické strany Československa.
 20. 1989, 29. červen, Praha. ─ Občanská petice Několik vět.
 21. 1989, červen, Praha. ─ »K čemu dozrál čas?« Komentář Jana Rumla zveřejněný v samizdatovém Časopise pro kulturní a společenskou informaci Sport.
 22. 1989, 10. srpna, Praha. ─ Slovo nezávislých iniciativ k srpnovému výročí.
 23. 1989, 17. srpen, Praha. ─ Společné prohlášení představitelů Hnutí za občanskou svobodu a Demokratické iniciativy k účasti československých občanů na veřejné protestní akci 21. srpna 1989.
 24. 1989, 27. srpen, Praha. ─ Společné prohlášení Hnutí za občanskou svobodu, Demokratické iniciativy a Sdružení T. G. Masaryka k událostem 21. srpna, vyzývající k jednotnému postupu nezávislých občanských iniciativ v následujícím období.
 25. 1989, září, Praha. ─ »Terén, na který, nikdy nevstoupím.« Rozhovor Václava Havla s Ivanem Lamperem uveřejněný v samizdatovém Časopise pro kulturní a společenskou informaci Sport.
 26. 1989, 14. září, Praha. ─ Dopis Charty 77 k situaci východoněmeckých uprchlíků v Praze, adresovaný vládě ČSSR.
 27. 1989, 15. září, Praha. ─ Z programového provolání Československé demokratické iniciativy k občanské veřejnosti o základních příčinách krize československé společnosti a cestách k jejímu řešení.
 28. 1989, 7. říjen, Praha. ─ »Hodina mezi zkrachovancem a politikem.« Článek Václava Havla v říjnovém vydání samizdatových Lidových novin.
 29. 1989, první polovina listopadu, Praha. ─ Koncept prohlášení o ustavení výboru československé politické opozice.
 30. 1989, listopad, Praha. ─ Leták nezávislých studentů zvoucí k pietnímu shromáždění na paměť studentských obětí z roku 1939.
 
tobacamptobacamp
tobacamp