Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
97
.
1989, 22. prosinec, Praha. Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra odmítající řešení společenskopolitických problémů »revoluční cestou«.

V poslední době dochází k různým i dobře míněným snahám řešit problémy tzv. revoluční cestou. Dochází i k takovým případům, že některé OF na podnicíchsvévolně vnikají do útvarů obrany, které byly zřízeny podle dosud platného zákona o obraně státu. Takové jednání nesmíme připustit, protože nás diskredituje. OF je hnutím občanů usilující o demokracii a právní stát. To je naše základní hodnota, která nesmí být nikým, kdo se k nám hlásí, porušena. My všichni musíme dodržovat platné zákony všude a ve všem.

Koordinační centrum OF, 22. prosince 1989
 
tobacamptobacamp
tobacamp