Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
82
.
1989, 16. prosinec, Praha. Koordinační centrum Občanského fóra občanským fórům v krajích a okresech: Koncept výzvy poslancům Federálního shromáždění, aby zvolili Václava Havla prezidentem, a to veřejnou aklamací.

Koncept poslancům FS

Paní poslankyně (pane poslanče),
občané shromáždění dnes v ... se na Vás obracejí s požadavkem, abyste podpořil(a) volbu Václava Havla na prezidenta ČSSR. Volba by měla proběhnout v ústavou stanoveném termínu, tj. do 24. prosince t. r. Zároveň požadujeme změnit jednací řád FS v bodě, který upravuje formu volby prezidenta republiky tak, aby se hlasovalo veřejně a jmenovitě, a tím by byl poslanec pod kontrolou voličů. Otevřený dopis je určen ke zveřejnění ve sdělovacích prostředcích.

V ... dne ... [Podpis] ...
 
 
tobacamptobacamp
tobacamp