Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
99
.
1989, 23. prosinec, Praha. Program prvního sněmu Občanského fóra.

Sněm Občanského fóra 23.12.1989
Jednání řídí Radim Palouš, hlasování řídí Petr Uhl
Program:
  1. Přivítání sněmu, informace o jeho složení a funkci (přednese Petr Pithart)
  2. Zpráva o činnosti KC OF od setkání krajských zástupců OF 17.12. (přednese Petr Kučera)
  3. Zaměření další činnosti OF (přednese Josef Vavroušek)
  4. Návrh stanov OF (přednese Pavel Rychetský, oponenturu přednese Petr Kučera)
  5. Rada KC OF, její vnitřní struktura a vnější vazby (přednese I. M. Havel)
  6. Vnitřní struktura KC OF a jeho vnější vazby (přednesou Jan Urban a IvanFišera)
  7. Tok informací uvnitř KC OF, informace přicházející zvenčí, informačnívýstupy (přednese Petr Pospíchal)
  8. Síť občanských fór v Čechách a na Moravě, jejich vazby a spolupráce (přednesou Jan Štern mladší a Ivan Rynda)
  9. Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu (přednese Ján Budaj nebo některý ze slovenských hostů)

Mezi účastníky sněmu bude nutno rozdat Návrh stanov OF, informaci o navrhovaném složení Rady KC OF, mezi členy Rady KC OF nutno rozdat popis funkcí jednotlivých pracovních komisí a skupin společně s jejich dislokací a popis struktury toku informací.

V průběhu jednání sněmu by bylo vhodné stanovit alespoň dvacetiminutovou přestávku.
 
tobacamptobacamp
tobacamp