Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
6 Array 打印 Array
.
1989, 22. listopad, Praha. Prohlášení Občanského fóra opakující základní požadavky.

Zásadně nesouhlasíme se způsobem, jakým některé oficiální sdělovací prostředky, především Československá televize, informují proti vůli naprosté většiny svých pracovníků o posledních masových vystoupeních občanů v Praze a v dalších městech republiky. Z požadavků vyslovených Občanským fórem nebyl splněn ani jediný, přesto, že jim vyslovuje podporu stále více československých občanů.

Proto opakovaně požadujeme:
  1. Aby neprodleně odstoupili ze svých funkcí ti členové předsednictva ÚV KSČ, kteří jsou bezprostředně spojení s přípravou intervence pěti států Varšavské smlouvy z roku 1968 a kteří jsou odpovědni za mnohaletou devastaci všech oblastí společenského života u nás, jakož i ti politikové, kteří jsou bezprostředně odpovědni za stupňování politického napětí v posledním období a za sérii represivních zákroků proti pokojným shromážděním občanů, jež vyústily dotragického masakru účastníků shromáždění k uctění památky Jana Opletala dne 17.11.1989 v Praze.
  2. Aby byla neprodleně ustavena parlamentní komise, která konkrétně zjistí viníky masakru ze dne 17.11.1989 a dalších zásahů proti shromážděním občanů v posledním období.
  3. Aby byli neprodleně propuštěni všichni vězňové svědomí včetně těch,kteří byli zadrženi v souvislosti s posledními manifestacemi.
  4. Aby byla neprodleně respektována svoboda tisku a informací. Aby nebylo státní mocí bráněno šíření pravdivých a úplných informací, a zejména aby státní mocí nebyly vytvářeny informace zkreslené a nepravdivé, sloužící k manipulaci veřejného mínění, jak je tomu v současných dnech a hodinách.
Jedině splnění těchto požadavků může otevřít našim národům cestu ke skutečně demokratickému společenskému uspořádání. Výstražná generální stávka v pondělí 27.11.1989 od 12 do 14 hodin bude výrazem podpory těchto požadavků.

Občanské fórum
V Praze dne 22.11.1989

Studenti toto stanovisko Občanského fóra plně podporují.
 
tobacamptobacamp
tobacamp