Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
44 Array 打印 Array
.
1989, 6. prosinec, 13.30 hod., Praha. – Informace o jednáních společné delegace Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu s generálním tajemníkem ústředního výboru KSČ Karlem Urbánkem a předsedou federální vlády Ladislavem Adamcem, kterou přečetl Václav Havel na tiskové konferenci Koordinačního centra Občanského fóra.

Informace o jednání s československými úřady dne 6.12.1989 přečtená na tiskové konferenci OF, 6.12.1989 v 13.30.

Koordinační centrum OF a Koordinační výbor VPN přijaly pozvání generálního tajemníka ÚV KSČ Karla Urbánka k jednání o situaci v naší zemi. Vyslaly delegaci v tomto složení: Petr Miller, Petr Pithart, Václav Havel, Ján Budaj, Milan Kňažko. Karla Urbánka provázeli Vasil Mohorita, člen předsednictva ÚV KSČ, a Josef Hora, mluvčí ÚV KSČ. Jednalo se od 9.00 do 10.15 v Orientálním salonku Obecního domu v Praze. Karel Urbánek vyjádřil svoje potěšení z tohoto prvního setkání a v pětadvacetiminutovém neformálním úvodním proslovu seznámil delegaci Koordinačního centra [OF] a Koordinačního výboru VPN se svým pohledem na dnešní situaci v Československu. Nejprve hovořil o svém životě. Ubezpečil delegaci mimo jiné o tom, že Lidové milice jsou kompletně odzbrojeny a jejich zbraně jsou v armádních skladech. Hovořil o budoucí roli Lidových milicí jako pravděpodobné složce ČSLA, určené k odstraňování následků živelných pohrom apod. Při rozpravě o budoucím osudu StB uznal, že ztratila pro vnitřní potřeby smysl. Ujistil delegaci o tom, že vedení KSČ si uvědomuje hlubokou nedůvěru lidu ke straně, že se musí radikálně proměnit a stát se jednou z politických sil, rovnoprávně se účastnící politického života v Československu. Řekl, že nechce, aby byla v naší zemi nezaměstnanost. S povděkem přijal ujištění, že OF a VPN si nezaměstnanost také nepřejí. Přijal názor OF a VPN, že vládu by měli tvořit lidé mladí, čestní a odborně zdatní. Zároveň poznamenal, že při setkání s krajskými a okresními tajemníky »tři hodiny jsem vysvětloval, že KSČ nechce dělat mocenskou politiku, ale někteří mě nechtěli pochopit«. Setkání skončilo s tím, že generální tajemník projevil přání setkat se zítra se zástupci OF a VPN v rozpravě před televizními kamerami (rozumí se kamery Československé televize).

V 10.30 pokračovala delegace KC OF a KV VPN ve složení Ján Budaj, Petr Pithart, Vladimír Ondruš, Miroslav Kusý, Václav Havel, Milan Kňažko, Ján Čarnogurský, Michael Kocáb, Saša Vondra, Jiří Křižan, Vladimír Hanzel v přerušeném jednání s předsedou federální vlády Ladislavem Adamcem. Ladislava Adamce doprovázeli Miroslav Pavel, ředitel ČST, Marián Čalfa a Oskar Krejčí. Jednání trvalo pouze 13 minut.

Předseda federální vlády oznámil delegaci, že zítra ve 14 hodin bude jednat s předsednictvem ÚV NF o doplnění své vlády a že ho seznámí se všemi návrhy KC OF a KV VPN a že poté bude informovat prezidenta republiky o chystaných změnách ve složení federální vlády. Slíbil, že představitele KC OF a KV VPN v pátek, ještě před zveřejněním těchto změn, s nimi seznámí (aby to bylo jasné – seznámí s těmito změnami představitele KC OF a KV VPN ještě dříve, než tyto změny budou realizovány). To je vše, co o tom můžeme v této chvíli říci, není vyloučeno, že budeme o tom moci říci více.

A na závěr bych vás rád seznámil s Milanem Kňažkem, který sem vstoupil se mnou na toto jeviště a který je vůdčí osobou Verejnosti proti násiliu, což je paralela Občanského fóra na Slovensku.

 
tobacamptobacamp
tobacamp