Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
94
.
1989, 22. prosinec, Praha. Společné komuniké z jednání takzvaných rozhodujích politických sil u »kulatého stolu« o volbě prezidenta republiky a rekonstrukci Federálního shromáždění a národních rad.

Komuniké
V souvislosti s nastávající volbou prezidenta Československé socialistické republiky se dne 22. prosince 1989 sešli k jednání ve Valdštejnském paláci v Praze zástupci rozhodujících politických sil Československa a dospěli k vzájemné dohodě, směřující k vytvoření příznivých podmínek pro další rozvoj demokracie, humanity a národního dorozumění. Zejména se shodli na tom, že v souladu s veřejně projevenou vůlí československé veřejnosti považují za uznávané představitele českého a slovenského národa i národností žijících v Československu na úřad prezidenta republiky Václava Havla a na úřad předsedy vlády Federálního shromáždění Alexandra Dubčeka. Vyjadřují přesvědčení, že takto společně projevená vůle odpovídá duchu česko-slovenské vzájemnosti a rovnoprávnosti obou národů žijících ve společné vlasti.

Zástupci rozhodující politických sil Československa se dále shodli na nezbytnosti doplnění uvolněných míst poslanců Federálního shromáždění a dohodli návrh zásad ústavního zákona, který bude cestou iniciativy poslanců předložen nejvyššímu zastupitelskému sboru. Účastníci konstatují, že toto jednání bylo prospěšné a dělné, a předpokládají, že ve stejném duchu v něm budou pokračovat i v období předcházejícím svobodným volbám.

Jednání se účastnili zástupci těchto politických sil: Národní fronty ČSSR, Občanského fóra v Čechách a na Moravě, Verejnosti proti násiliu, Komunistické strany Československa, Komunistické strany Slovenska, Československé strany socialistické, Československé strany lidové, Demokratické strany, Strany slobody, Strany křesťanské demokracie, Strany sociálnědemokratické na Slovensku, Celostátního koordinačního výboru stávkujících studentů, Slovenského
koordinačního výboru vysokých škol a Socialistického svazu mládeže.

Odesláno z KC OF v 19.20 hod.
 
tobacamptobacamp
tobacamp