Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Dokumenty a texty o šíři a váze občanské společnosti v posledních třech letech komunistického režimu v Československu byly vybrány jako stručná základní informace ilustrující hlavní proudy a osobnosti protitotalitní rezistence. Do tohoto poněkud zjednodušujícího výběru jsme zařadili dokumenty známých, ve své době nejvýrazněji vystupujících opozičních skupin či proudů i jednotlivců. Všechny zařazené texty byly publikovány jako studijní materiály k mezinárodní konferenci /Demokratická revoluce v Československu 1989. Předpoklady, průběh a bezprostřední následky/, která se konala v Praze 14.–16. října 1999. Viz /Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů/ (k vydání připravil Jiří Suk ve spolupráci s Milenou Janišovou a Vilémem Prečanem). Československé dokumentační středisko, o.p.s. a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 1999, 111 stran.

Dokumenty a texty občanské společnosti 1987–1989

 1. 1987, 5. leden, Praha. ─ Slovo ke spoluobčanům. Dokument Charty 77 k desátému výročí jejího vzniku, vyzývající k větší občanské odvaze a aktivitě.
 2. 1987, 29. listopad, Praha. ─ Projev herce Miloše Kopeckého na 4. sjezdu Svazu dramatických umělců, vyzývající zkompromitované československé politiky k odchodu z veřejného života.
 3. 1987, 29. listopad, Kroměříž. ─ Petice sepsaná katolickým laikem Augustinem Navrátilem k řešení situace věřících občanů v Československu.
 4. 1988, 16. duben, Praha. ─ Úvodní prohlášení Nezávislého mírového sdružení ─ Iniciativy za demilitarizaci společnosti.
 5. 1988, 23. duben, Praha. ─ Dopis kardinála Františka Tomáška předsedovi československé vlády Lubomíru Štrougalovi požadující zahájení dialogu o vztahu státu a katolické církve.
 6. 1988, 28. května, Praha. ─ Úvodní manifest nezávislé iniciativy České děti.
 7. 1988, 8. říjen, Praha. ─ Úvodní prohlášení Iniciativy sociální obrany.
 8. 1988, 15. říjen, Praha/Brno/Bratislava. ─ Demokracii pro všechny. Manifest Hnutí za občanskou svobodu.
 9. 1988, 22. říjen, Praha. ─ Dopis Richarda Sachra ústřednímu výboru Československé strany lidové, kritizující závislost lidové strany na KSČ, její ideovou nevyhraněnost a nezájem o přestavbu.
 10. 1988, 8. listopad, Praha. ─ Prohlášení k ustavení Československého helsinského výboru.
 11. 1988, 1. a 18. prosinec, Praha. ─ Výňatek ze základního prohlášení Mírového klubu Johna Lennona.
 12. 1989, 20. a 21. leden, Praha. ─ Dopisy kardinála Františka Tomáška předsedovi československé vlády Ladislavu Adamcovi a československé vládě, odsuzující zásahy státní moci proti občanským demonstracím v období při 20. výročí smrti Jana Palach
 13. 1989, 26. leden, Praha. ─ Dopis Iniciativy kulturních pracovníků předsedovi československé vlády Ladislavu Adamcovi. Petice za propuštění Václava Havla a dalších zatčených aktivistů při demonstracích »Palachova týdne«.
 14. 1989, 2. únor, Praha. - Průvodní dopis státním představitelům žádající zveřejnění Petice československých občanů k událostem 15.─21. ledna 1989 a urgence tohoto dopisu s oznámením dalších podpisů občanů.
 15. 1989, únor, Praha. ─ Programové prohlášení přípravného výboru Klubu za socialistickou přestavbu Obroda.
 16. 1989, 20. března, Praha. ─ Dopis nezávislých iniciativ poslancům Federálního shromáždění ČSSR vyzývající je k neschválení připravených »zákonných opatření«.
 17. 1989, 26. květen, Praha. ─ Prohlášení Demokratické iniciativy se stanoviskem k přípravám nové československé ústavy a s konkrétními návrhy ─ tzv. Helsinská iniciativa k demokratizaci a vytvoření právního československého státu.
 18. 1989, 9. červen, Praha. ─ Dopis kardinála Františka Tomáška prezidentu republiky Gustávu Husákovi se stanoviskem katolické církve k připravované československé ústavě.
 19. 1989, 23. červen, Bratislava. ─ Otevřený dopis Alexandra Dubčeka předsednictvu a ústřednímu výboru Komunistické strany Československa.
 20. 1989, 29. červen, Praha. ─ Občanská petice Několik vět.
 21. 1989, červen, Praha. ─ »K čemu dozrál čas?« Komentář Jana Rumla zveřejněný v samizdatovém Časopise pro kulturní a společenskou informaci Sport.
 22. 1989, 10. srpna, Praha. ─ Slovo nezávislých iniciativ k srpnovému výročí.
 23. 1989, 17. srpen, Praha. ─ Společné prohlášení představitelů Hnutí za občanskou svobodu a Demokratické iniciativy k účasti československých občanů na veřejné protestní akci 21. srpna 1989.
 24. 1989, 27. srpen, Praha. ─ Společné prohlášení Hnutí za občanskou svobodu, Demokratické iniciativy a Sdružení T. G. Masaryka k událostem 21. srpna, vyzývající k jednotnému postupu nezávislých občanských iniciativ v následujícím období.
 25. 1989, září, Praha. ─ »Terén, na který, nikdy nevstoupím.« Rozhovor Václava Havla s Ivanem Lamperem uveřejněný v samizdatovém Časopise pro kulturní a společenskou informaci Sport.
 26. 1989, 14. září, Praha. ─ Dopis Charty 77 k situaci východoněmeckých uprchlíků v Praze, adresovaný vládě ČSSR.
 27. 1989, 15. září, Praha. ─ Z programového provolání Československé demokratické iniciativy k občanské veřejnosti o základních příčinách krize československé společnosti a cestách k jejímu řešení.
 28. 1989, 7. říjen, Praha. ─ »Hodina mezi zkrachovancem a politikem.« Článek Václava Havla v říjnovém vydání samizdatových Lidových novin.
 29. 1989, první polovina listopadu, Praha. ─ Koncept prohlášení o ustavení výboru československé politické opozice.
 30. 1989, listopad, Praha. ─ Leták nezávislých studentů zvoucí k pietnímu shromáždění na paměť studentských obětí z roku 1939.
 
tobacamptobacamp
tobacamp