Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
下列文本资料和档案反映了在共产主义政权最后的三年期间捷克斯洛伐克公民社会的影响力和范围。摘选这些文件主要旨在表现反抗极权主义的主流思潮和人物,涵盖了较为知名的以及最有特点的反抗团体,活动和个人。这个列表因此也不可否认存在局限性。所有文献资料已发表在1990年10月14-16日在布拉格举行的名为“捷克斯洛伐克的民主革命:先决条件,发展过程及直接影响”的国际会议上。参见《公民社会之声1987-1989文献及档案摘选》(《Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů》) 编辑. Jiří Suk, Milena Janišová, Vilém Prečan (布拉格,捷克斯洛伐克史料中心和当代历史研究所, 1999年, 111页)
.

1989, říjen, Praha. ─ Leták nezávislých studentů zvoucí k pietnímu shromáždění na paměť studentských obětí z roku 19391.

Vezměte si s sebou květinu a svíčku

17. listopadu si připomeneme 50. výročí slavných i tragických událostí, k nimž došlo v souvislosti s pohřbem studenta lékařské fakulty UK Jana Opletala, smrtelně zraněného při okupačních demonstracích 28.10.1939.

Zdánlivou tečku za tímto novým protinacistickým vystoupením udělala okamžitá brutální perzekuce: 9 studentských předáků bylo popraveno, na 1500 studentů odvlečeno do koncentračních táborů a české vysoké školy uzavřeny. Současně se však ve světě zdvihla vlna rozhořčení, která vbrzku vedla k ustanovení právě 17. listopadu na Mezinárodní den studentstva.

Nechceme jen pietně vzpomínat tehdejších tragických událostí, ale chceme se aktivně přihlásit k ideálům pravdy a svobody, za něž jejich účastníci obětovali svoje životy. Neboť i dnes jsou tyto ideály zvláště ohroženy a my se nechceme dát zahanbit svými vysokoškolskými kolegy, kteří za ně před 50. lety odvážně vystoupili.

Proto se dne 17.11.1989 v 16.00 sejdeme u Patologického ústavu na Albertově, kde započal pohřeb Jana Opletala, odkud půjdeme přes Karlovo náměstí a Štěpánskou ulicí do Opletalovy ulice, kde v parku před hlavním nádražím pietní akt ukončíme.

Nezávislí studenti

Studenti psali revoluci. Praha, Univerzum 1990, s. 39.1. Leták tohoto znění byl schválen 19. října 1989 na schůzce nezávislé studentské skupiny STUHA a rozšířen v počtu asi 1000 kusů. Po jednání v Městské vysokoškolské radě SSM na přelomu října a listopadu došlo ke změně trasy pochodu, a to z Albertova na Vyšehrad; tato změna byla definitivně schválena těsnou většinou na poradě zástupců nezávislých studentů pražských fakult 9. listopadu 1989. Viz Studenti psali revoluci. Praha 1990.

 
tobacamptobacamp
tobacamp