Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
下列文本资料和档案反映了在共产主义政权最后的三年期间捷克斯洛伐克公民社会的影响力和范围。摘选这些文件主要旨在表现反抗极权主义的主流思潮和人物,涵盖了较为知名的以及最有特点的反抗团体,活动和个人。这个列表因此也不可否认存在局限性。所有文献资料已发表在1990年10月14-16日在布拉格举行的名为“捷克斯洛伐克的民主革命:先决条件,发展过程及直接影响”的国际会议上。参见《公民社会之声1987-1989文献及档案摘选》(《Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů》) 编辑. Jiří Suk, Milena Janišová, Vilém Prečan (布拉格,捷克斯洛伐克史料中心和当代历史研究所, 1999年, 111页)
.

1989, 17. srpen, Praha. ─ Společné prohlášení představitelů Hnutí za občanskou svobodu a Demokratické iniciativy k účasti československých občanů na veřejné protestní akci 21. srpna 1989.

Prohlášení

Množí se vyjádření k 21. srpnu, jejichž autoři ─ lidé všeobecně uznávaní nezávislou občanskou veřejností ─ varují, s odvoláním na úmysly správních a mocenských orgánů i na množící se pověsti a fámy, před nebezpečím spojeným s účastí na veřejném občanském protestu dne 21. srpna. Jako účastníci hnutí Demokratická iniciativa a Hnutí za občanskou svobodu, která se k takovému protestu přihlásila, chceme říci toto:

Současná zvýšená aktivita policie včetně systematické kampaně ve sdělovacích prostředcích svědčí skutečně o tom, že československé správní a mocenské orgány se chystají občanskému protestu zabránit, anebo jej alespoň co nejvíce potlačit a lokalizovat. O tom opravdu nelze pochybovat.

Nepovažujeme však za moudré brát pověsti a fámy stejně vážně jako fakta. O pověstech je dobré vědět, řídit se však máme nikoli fámami, ale skutečností a rozumem. Zpravidla nevíme, jak a proč pověsti vznikají a nevíme to ani v případě těch současných, souvisejících s 21. srpnem. Vždyť možná vznikly právě proto, aby vyvolaly strach a hysterii; podlehnout jim by bylo stejně pochybené jako naopak vyzývat k neuváženému či přímo konfrontačnímu chování.

Hnutí za občanskou svobodu a Demokratická iniciativa doporučily svým členům a stoupencům, aby se v pondělí 21. srpna v 17 hodin po dvou minutách ticha hodinu procházeli v centru Prahy po pěší zóně a podle možností i v dalších městech tak, aby nebyl narušen provoz a veřejný pořádek.

Je právem občanů takovýmto způsobem vyjádřit svůj protest proti srpnové vojenské okupaci; je jejich právem nepřipustit, aby se mezinárodní odsouzení srpnového obsazení země odehrálo bez vyjádření vůle těch, kterých se to týká především ─ československých občanů samotných.

V této souvislosti zdůrazňujeme, že Československo jménem svých státních a politických představitelů připojilo svůj podpis k Závěrečnému dokumentu následné schůzky KBSE a tím se zavázalo respektovat a chránit právo občanů vyjádřit své politické postoje a vůli. Bylo by v rozporu se současným pohybem společnosti k vytváření demokratického, sociálně spravedlivého a hospodářsky prosperujícího státu pouze zdůrazňovat nebezpečí možných střetů, k nimž jsme nikdy nevyzývali a nevyzýváme ani dnes, a nepostavit se za právo občanů veřejným, důstojným a nekonfrontačním způsobem vyjádřit své smýšlení.

Pro budoucnost této země bude ovšem rozhodující, zda státní moc v dalším pochopí, že bez respektování politických práv a rovnoprávného dialogu s politickou opozicí k žádné zásadní proměně společenských struktur nedojde.

Rudolf Battěk, Ladislav Lis, Emanuel Mandler

ÚSD, sb. HOS, RB ─ xerografická kopie strojopisného konceptu, 1 s.

 
tobacamptobacamp
tobacamp