Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Dokumenty a texty o šíři a váze občanské společnosti v posledních třech letech komunistického režimu v Československu byly vybrány jako stručná základní informace ilustrující hlavní proudy a osobnosti protitotalitní rezistence. Do tohoto poněkud zjednodušujícího výběru jsme zařadili dokumenty známých, ve své době nejvýrazněji vystupujících opozičních skupin či proudů i jednotlivců. Všechny zařazené texty byly publikovány jako studijní materiály k mezinárodní konferenci /Demokratická revoluce v Československu 1989. Předpoklady, průběh a bezprostřední následky/, která se konala v Praze 14.–16. října 1999. Viz /Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů/ (k vydání připravil Jiří Suk ve spolupráci s Milenou Janišovou a Vilémem Prečanem). Československé dokumentační středisko, o.p.s. a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 1999, 111 stran.

1989, 17. srpen, Praha. ─ Společné prohlášení představitelů Hnutí za občanskou svobodu a Demokratické iniciativy k účasti československých občanů na veřejné protestní akci 21. srpna 1989.

Prohlášení

Množí se vyjádření k 21. srpnu, jejichž autoři ─ lidé všeobecně uznávaní nezávislou občanskou veřejností ─ varují, s odvoláním na úmysly správních a mocenských orgánů i na množící se pověsti a fámy, před nebezpečím spojeným s účastí na veřejném občanském protestu dne 21. srpna. Jako účastníci hnutí Demokratická iniciativa a Hnutí za občanskou svobodu, která se k takovému protestu přihlásila, chceme říci toto:

Současná zvýšená aktivita policie včetně systematické kampaně ve sdělovacích prostředcích svědčí skutečně o tom, že československé správní a mocenské orgány se chystají občanskému protestu zabránit, anebo jej alespoň co nejvíce potlačit a lokalizovat. O tom opravdu nelze pochybovat.

Nepovažujeme však za moudré brát pověsti a fámy stejně vážně jako fakta. O pověstech je dobré vědět, řídit se však máme nikoli fámami, ale skutečností a rozumem. Zpravidla nevíme, jak a proč pověsti vznikají a nevíme to ani v případě těch současných, souvisejících s 21. srpnem. Vždyť možná vznikly právě proto, aby vyvolaly strach a hysterii; podlehnout jim by bylo stejně pochybené jako naopak vyzývat k neuváženému či přímo konfrontačnímu chování.

Hnutí za občanskou svobodu a Demokratická iniciativa doporučily svým členům a stoupencům, aby se v pondělí 21. srpna v 17 hodin po dvou minutách ticha hodinu procházeli v centru Prahy po pěší zóně a podle možností i v dalších městech tak, aby nebyl narušen provoz a veřejný pořádek.

Je právem občanů takovýmto způsobem vyjádřit svůj protest proti srpnové vojenské okupaci; je jejich právem nepřipustit, aby se mezinárodní odsouzení srpnového obsazení země odehrálo bez vyjádření vůle těch, kterých se to týká především ─ československých občanů samotných.

V této souvislosti zdůrazňujeme, že Československo jménem svých státních a politických představitelů připojilo svůj podpis k Závěrečnému dokumentu následné schůzky KBSE a tím se zavázalo respektovat a chránit právo občanů vyjádřit své politické postoje a vůli. Bylo by v rozporu se současným pohybem společnosti k vytváření demokratického, sociálně spravedlivého a hospodářsky prosperujícího státu pouze zdůrazňovat nebezpečí možných střetů, k nimž jsme nikdy nevyzývali a nevyzýváme ani dnes, a nepostavit se za právo občanů veřejným, důstojným a nekonfrontačním způsobem vyjádřit své smýšlení.

Pro budoucnost této země bude ovšem rozhodující, zda státní moc v dalším pochopí, že bez respektování politických práv a rovnoprávného dialogu s politickou opozicí k žádné zásadní proměně společenských struktur nedojde.

Rudolf Battěk, Ladislav Lis, Emanuel Mandler

ÚSD, sb. HOS, RB ─ xerografická kopie strojopisného konceptu, 1 s.

 
tobacamptobacamp
tobacamp