Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Cílem internetových stránek Ústavu pro soudobé AV ČR, v.v.i. – věnovaným česko-slovenskému roku 1989 – je poskytnout profesionálním badatelům i amatérským zájemcům základní informace a přístupové klíče k tématům a otázkám spjatým s pádem komunistického režimu v Československu. Dvacet let je dobou přirozeného generačního předělu a v československých dějinách 20. století také intervalem osudových převratů – to nás dnes vybízí k důkladné reflexi našich znalostí o „roce zázraků 1989“ a jejich prohlubování. Stránky, které k tomu mají v přiměřené míře přispět, jsme opatřili titulem Demokratická revoluce 1989.

Občanskou vzpouru proti komunistického režimu, která začala 17. listopadu 1989 brutálním potlačením pokojné studentské manifestace, vedla totiž především touha Čechů a Slováků rozhodovat o vlastním osudu podle demokratických principů a v prostředí svobody a politické plurality. V roce 1989 se Češi a Slováci po dlouhých 20 letech vynucené pasivity opět stali subjektem vlastních dějin. Jako historici nesdílíme názor, že byli pouze pasivním objektem ve velmocenské a zpravodajské hře. Na druhé straně považujeme za samozřejmé, že československé události se odehrávaly v dobové podmíněnosti geopolitické, ideové, mediální a také v určité závislosti na vlastních tradicích politické kultury. Z tohoto vymezení je patrné, že dokumentovat tak komplexní historický fenomém je náročný a postupný úkol. Stránky chceme doplňovat o další dokumenty a materiály – nejen z listopadu a prosince 1989, ale také z předlistopadového období, jakož i z krátké, ale důležité periody od počátku ledna do svobodných parlamentních voleb v červnu 1990.
 

O autorech

Jiří Suk Ph.D.
Počet přístupů : 2758792
tobacamptobacamp
tobacamp