Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Dokumenty a texty o šíři a váze občanské společnosti v posledních třech letech komunistického režimu v Československu byly vybrány jako stručná základní informace ilustrující hlavní proudy a osobnosti protitotalitní rezistence. Do tohoto poněkud zjednodušujícího výběru jsme zařadili dokumenty známých, ve své době nejvýrazněji vystupujících opozičních skupin či proudů i jednotlivců. Všechny zařazené texty byly publikovány jako studijní materiály k mezinárodní konferenci /Demokratická revoluce v Československu 1989. Předpoklady, průběh a bezprostřední následky/, která se konala v Praze 14.–16. října 1999. Viz /Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů/ (k vydání připravil Jiří Suk ve spolupráci s Milenou Janišovou a Vilémem Prečanem). Československé dokumentační středisko, o.p.s. a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 1999, 111 stran.

1989, říjen, Praha. ─ Leták nezávislých studentů zvoucí k pietnímu shromáždění na paměť studentských obětí z roku 19391.

Vezměte si s sebou květinu a svíčku

17. listopadu si připomeneme 50. výročí slavných i tragických událostí, k nimž došlo v souvislosti s pohřbem studenta lékařské fakulty UK Jana Opletala, smrtelně zraněného při okupačních demonstracích 28.10.1939.

Zdánlivou tečku za tímto novým protinacistickým vystoupením udělala okamžitá brutální perzekuce: 9 studentských předáků bylo popraveno, na 1500 studentů odvlečeno do koncentračních táborů a české vysoké školy uzavřeny. Současně se však ve světě zdvihla vlna rozhořčení, která vbrzku vedla k ustanovení právě 17. listopadu na Mezinárodní den studentstva.

Nechceme jen pietně vzpomínat tehdejších tragických událostí, ale chceme se aktivně přihlásit k ideálům pravdy a svobody, za něž jejich účastníci obětovali svoje životy. Neboť i dnes jsou tyto ideály zvláště ohroženy a my se nechceme dát zahanbit svými vysokoškolskými kolegy, kteří za ně před 50. lety odvážně vystoupili.

Proto se dne 17.11.1989 v 16.00 sejdeme u Patologického ústavu na Albertově, kde započal pohřeb Jana Opletala, odkud půjdeme přes Karlovo náměstí a Štěpánskou ulicí do Opletalovy ulice, kde v parku před hlavním nádražím pietní akt ukončíme.

Nezávislí studenti

Studenti psali revoluci. Praha, Univerzum 1990, s. 39.1. Leták tohoto znění byl schválen 19. října 1989 na schůzce nezávislé studentské skupiny STUHA a rozšířen v počtu asi 1000 kusů. Po jednání v Městské vysokoškolské radě SSM na přelomu října a listopadu došlo ke změně trasy pochodu, a to z Albertova na Vyšehrad; tato změna byla definitivně schválena těsnou většinou na poradě zástupců nezávislých studentů pražských fakult 9. listopadu 1989. Viz Studenti psali revoluci. Praha 1990.

 
tobacamptobacamp
tobacamp