Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
.

1989, 10. prosinec, Praha. Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra ke stávkové pohotovosti.

Dnes představenou vládou jsme dosáhli podstatného úspěchu. Po odstranění článku č. 4 o vedoucí úloze strany z naší ústavy, po propuštění politických vězňů a po vyhlášení amnestie, po uznání Občanského fóra a po zahájení vyšetřování událostí ze 17. listopadu je Vláda národního porozumění slibným krokem vpřed.

Proto odvoláváme spolu se sdružením stávkových výborů podniků svou výzvu k pondělní generální stávce. Vzhledem k tomu, že pociťujeme radost nad dosaženými výsledky, navrhujeme ve 12 hodin vyjádřit naše pocity houkáním sirén, zvoněním zvonů a dalšími zvukovými projevy po dobu pěti minut. Občanské fórum doporučuje zvýšenou stávkovou pohotovost do té doby, dokud nebudou splněny požadavky studentů a uspokojivým způsobem uzavřeno jednání parlamentní komise.

Občanské fórum dále předpokládá, že bude splněn i ten jeho požadavek, že prezidentem republiky bude zvolena osobnost stojící mimo politické strany, osobnost, která svou morální autoritou dává záruky rovnoprávné spolupráce všech sil a politických stran v dnešním Československu. Nutnost svobodných voleb přitom považujeme za základní předpoklad. I po dnešních výsledcích zůstávají rozhodným krokem k demokracii svobodné volby.

Koordinační centrum Občanského fóra
Praha 10. prosince 1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp