Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.

1989, 10. prosinec, Praha. Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra ke stávkové pohotovosti.

Dnes představenou vládou jsme dosáhli podstatného úspěchu. Po odstranění článku č. 4 o vedoucí úloze strany z naší ústavy, po propuštění politických vězňů a po vyhlášení amnestie, po uznání Občanského fóra a po zahájení vyšetřování událostí ze 17. listopadu je Vláda národního porozumění slibným krokem vpřed.

Proto odvoláváme spolu se sdružením stávkových výborů podniků svou výzvu k pondělní generální stávce. Vzhledem k tomu, že pociťujeme radost nad dosaženými výsledky, navrhujeme ve 12 hodin vyjádřit naše pocity houkáním sirén, zvoněním zvonů a dalšími zvukovými projevy po dobu pěti minut. Občanské fórum doporučuje zvýšenou stávkovou pohotovost do té doby, dokud nebudou splněny požadavky studentů a uspokojivým způsobem uzavřeno jednání parlamentní komise.

Občanské fórum dále předpokládá, že bude splněn i ten jeho požadavek, že prezidentem republiky bude zvolena osobnost stojící mimo politické strany, osobnost, která svou morální autoritou dává záruky rovnoprávné spolupráce všech sil a politických stran v dnešním Československu. Nutnost svobodných voleb přitom považujeme za základní předpoklad. I po dnešních výsledcích zůstávají rozhodným krokem k demokracii svobodné volby.

Koordinační centrum Občanského fóra
Praha 10. prosince 1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp