Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.

1989, 10. prosinec, Praha. Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra ke stávkové pohotovosti.

Dnes představenou vládou jsme dosáhli podstatného úspěchu. Po odstranění článku č. 4 o vedoucí úloze strany z naší ústavy, po propuštění politických vězňů a po vyhlášení amnestie, po uznání Občanského fóra a po zahájení vyšetřování událostí ze 17. listopadu je Vláda národního porozumění slibným krokem vpřed.

Proto odvoláváme spolu se sdružením stávkových výborů podniků svou výzvu k pondělní generální stávce. Vzhledem k tomu, že pociťujeme radost nad dosaženými výsledky, navrhujeme ve 12 hodin vyjádřit naše pocity houkáním sirén, zvoněním zvonů a dalšími zvukovými projevy po dobu pěti minut. Občanské fórum doporučuje zvýšenou stávkovou pohotovost do té doby, dokud nebudou splněny požadavky studentů a uspokojivým způsobem uzavřeno jednání parlamentní komise.

Občanské fórum dále předpokládá, že bude splněn i ten jeho požadavek, že prezidentem republiky bude zvolena osobnost stojící mimo politické strany, osobnost, která svou morální autoritou dává záruky rovnoprávné spolupráce všech sil a politických stran v dnešním Československu. Nutnost svobodných voleb přitom považujeme za základní předpoklad. I po dnešních výsledcích zůstávají rozhodným krokem k demokracii svobodné volby.

Koordinační centrum Občanského fóra
Praha 10. prosince 1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp