Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
.
1989, 9. prosinec, Praha. Návrh rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra Občanského fóra na složení federální vlády, vypracovaný na žádost designovaného předsedy federální vlády Mariána Čalfy.

Formální návrh

Marián Čalfa,
předseda federální vlády (bereme na vědomí)
Doc. Ing. Valtr Komárek, DrSc., člen korespondent ČSAV,
první místopředseda (orientovaný na ekonomickou sféru) (doporučujeme)
JUDr. Ján Čarnogurský,
první místopředseda (orientovaný na legislativu a mocenské nástroje)
(doporučujeme)
RSDr. František Pitra, předseda vlády ČSR,
místopředseda (bereme na vědomí)
Prof. Milan Čič, předseda vlády SSR,
místopředseda (podporujeme)
Dr. František Reichel,
místopředseda (podporujeme)
Ladislav Dvořák,
místopředseda (bereme na vědomí)
Jiří Dienstbier,
ministr zahraničí (doporučujeme)
genplk. Miroslav Vacek,
ministr národní obrany (podporujeme)
Dr. Richard Sacher,
ministr vnitra (podporujeme)
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.,
ministr – předseda federálního cenového úřadu (doporučujeme)
Ing. Václav Klaus, CSc.,
ministr financí (doporučujeme)
Petr Miller,
ministr práce a sociálních věcí (doporučujeme)
ministr paliv a energetiky
ministr strojírenství
zahraniční obchod
ministr – předseda Státní plánovací komise
MUDr. Jiří Ládr,
ministr zemědělství (podporujeme)
ministr dopravy a spojů
ministr – předseda Státní komise pro vědecký a investiční rozvoj
ministr – VLK
Prof. Dr. Miroslav Kusý, CSc.,
ministr (orientovaný na spravedlnost) (doporučujeme)
RNDr. Miklóš Duray,
ministr (orientovaný na otázky národnostních menšin) (doporučujeme)

ministr (orientovaný na životní prostředí)
Viliam Rot
ministr (orientovaný na informace) (bereme na vědomí)
 
tobacamptobacamp
tobacamp