Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 9. prosinec, Praha. Návrh rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra Občanského fóra na složení federální vlády, vypracovaný na žádost designovaného předsedy federální vlády Mariána Čalfy.

Formální návrh

Marián Čalfa,
předseda federální vlády (bereme na vědomí)
Doc. Ing. Valtr Komárek, DrSc., člen korespondent ČSAV,
první místopředseda (orientovaný na ekonomickou sféru) (doporučujeme)
JUDr. Ján Čarnogurský,
první místopředseda (orientovaný na legislativu a mocenské nástroje)
(doporučujeme)
RSDr. František Pitra, předseda vlády ČSR,
místopředseda (bereme na vědomí)
Prof. Milan Čič, předseda vlády SSR,
místopředseda (podporujeme)
Dr. František Reichel,
místopředseda (podporujeme)
Ladislav Dvořák,
místopředseda (bereme na vědomí)
Jiří Dienstbier,
ministr zahraničí (doporučujeme)
genplk. Miroslav Vacek,
ministr národní obrany (podporujeme)
Dr. Richard Sacher,
ministr vnitra (podporujeme)
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.,
ministr – předseda federálního cenového úřadu (doporučujeme)
Ing. Václav Klaus, CSc.,
ministr financí (doporučujeme)
Petr Miller,
ministr práce a sociálních věcí (doporučujeme)
ministr paliv a energetiky
ministr strojírenství
zahraniční obchod
ministr – předseda Státní plánovací komise
MUDr. Jiří Ládr,
ministr zemědělství (podporujeme)
ministr dopravy a spojů
ministr – předseda Státní komise pro vědecký a investiční rozvoj
ministr – VLK
Prof. Dr. Miroslav Kusý, CSc.,
ministr (orientovaný na spravedlnost) (doporučujeme)
RNDr. Miklóš Duray,
ministr (orientovaný na otázky národnostních menšin) (doporučujeme)

ministr (orientovaný na životní prostředí)
Viliam Rot
ministr (orientovaný na informace) (bereme na vědomí)
 
tobacamptobacamp
tobacamp