Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.
1989, 9. prosinec, Praha. Návrh rozšířeného krizového štábu Koordinačního centra Občanského fóra na složení federální vlády, vypracovaný na žádost designovaného předsedy federální vlády Mariána Čalfy.

Formální návrh

Marián Čalfa,
předseda federální vlády (bereme na vědomí)
Doc. Ing. Valtr Komárek, DrSc., člen korespondent ČSAV,
první místopředseda (orientovaný na ekonomickou sféru) (doporučujeme)
JUDr. Ján Čarnogurský,
první místopředseda (orientovaný na legislativu a mocenské nástroje)
(doporučujeme)
RSDr. František Pitra, předseda vlády ČSR,
místopředseda (bereme na vědomí)
Prof. Milan Čič, předseda vlády SSR,
místopředseda (podporujeme)
Dr. František Reichel,
místopředseda (podporujeme)
Ladislav Dvořák,
místopředseda (bereme na vědomí)
Jiří Dienstbier,
ministr zahraničí (doporučujeme)
genplk. Miroslav Vacek,
ministr národní obrany (podporujeme)
Dr. Richard Sacher,
ministr vnitra (podporujeme)
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.,
ministr – předseda federálního cenového úřadu (doporučujeme)
Ing. Václav Klaus, CSc.,
ministr financí (doporučujeme)
Petr Miller,
ministr práce a sociálních věcí (doporučujeme)
ministr paliv a energetiky
ministr strojírenství
zahraniční obchod
ministr – předseda Státní plánovací komise
MUDr. Jiří Ládr,
ministr zemědělství (podporujeme)
ministr dopravy a spojů
ministr – předseda Státní komise pro vědecký a investiční rozvoj
ministr – VLK
Prof. Dr. Miroslav Kusý, CSc.,
ministr (orientovaný na spravedlnost) (doporučujeme)
RNDr. Miklóš Duray,
ministr (orientovaný na otázky národnostních menšin) (doporučujeme)

ministr (orientovaný na životní prostředí)
Viliam Rot
ministr (orientovaný na informace) (bereme na vědomí)
 
tobacamptobacamp
tobacamp