Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
Array 打印 Array
.
1989, 4. prosinec, Praha. - Zpráva o jednání představitelů Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu se zástupci federální vlády vedenými prvním místopředsedou Bohumilem Urbanem.

Zpráva
Dne 4.12.1989 v odpoledních hodinách proběhlo na předsednictvu Federální vlády ČSSR jednání zástupců Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu s představiteli federální vlády. Za OF a VPN se ho zúčastnili Václav Klaus, Michael Kocáb, Jan Křen, Martin M. Šimečka, Saša Vondra, Libor Malý ze Sdružení stávkových výborů a Šimon Pánek z řad stávkujících studentů. Za federální vládu byli přítomni její první místopředseda Bohumil Urban, dále Oskar Krejčí, JUDr. Ivan Průša a tiskový mluvčí Marcel Jansen.

Šlo o pracovní schůzku, jejímž smyslem je příprava jednání zástupců OF a VPN s předsedou vlády Ladislavem Adamcem, která se má uskutečnit krátce po jeho návratu z Moskvy. Náplní nadcházející schůzky by měla být především otázka rekonstrukce federální vlády ČSSR, a to tak, aby její složení lépe odpovídalo rozložení politických sil v československé společnosti. Dalším předmětem jednání by mělo být  ustavení smíšené vládní a občanské komise, která vyšetří zodpovědnost jednotlivých osob, které se podílely na událostech v srpnu roku 1968. V neposlední řadě by se mělo jednání týkat rovněž řešení problému československých emigrantů, občanských rehabilitací nespravedlivě postižených, vydávání Lidových novin a časopisu Verejnosť a vydání nového zákona shromažďovacího a spolčovacího. Zástupci OF a VPN znovu zdůraznili, že budou požadovat zrušení Lidových milicí i stranických organizací na pracovištích. Zástupci federální vlády ČSSR vzali na vědomí obavu veřejnosti z možného ničení archivních dokumentů, zejména z roku 1968.

 
tobacamptobacamp
tobacamp