Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 4. prosinec, Praha. - Zpráva o jednání představitelů Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu se zástupci federální vlády vedenými prvním místopředsedou Bohumilem Urbanem.

Zpráva
Dne 4.12.1989 v odpoledních hodinách proběhlo na předsednictvu Federální vlády ČSSR jednání zástupců Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu s představiteli federální vlády. Za OF a VPN se ho zúčastnili Václav Klaus, Michael Kocáb, Jan Křen, Martin M. Šimečka, Saša Vondra, Libor Malý ze Sdružení stávkových výborů a Šimon Pánek z řad stávkujících studentů. Za federální vládu byli přítomni její první místopředseda Bohumil Urban, dále Oskar Krejčí, JUDr. Ivan Průša a tiskový mluvčí Marcel Jansen.

Šlo o pracovní schůzku, jejímž smyslem je příprava jednání zástupců OF a VPN s předsedou vlády Ladislavem Adamcem, která se má uskutečnit krátce po jeho návratu z Moskvy. Náplní nadcházející schůzky by měla být především otázka rekonstrukce federální vlády ČSSR, a to tak, aby její složení lépe odpovídalo rozložení politických sil v československé společnosti. Dalším předmětem jednání by mělo být  ustavení smíšené vládní a občanské komise, která vyšetří zodpovědnost jednotlivých osob, které se podílely na událostech v srpnu roku 1968. V neposlední řadě by se mělo jednání týkat rovněž řešení problému československých emigrantů, občanských rehabilitací nespravedlivě postižených, vydávání Lidových novin a časopisu Verejnosť a vydání nového zákona shromažďovacího a spolčovacího. Zástupci OF a VPN znovu zdůraznili, že budou požadovat zrušení Lidových milicí i stranických organizací na pracovištích. Zástupci federální vlády ČSSR vzali na vědomí obavu veřejnosti z možného ničení archivních dokumentů, zejména z roku 1968.

 
tobacamptobacamp
tobacamp