Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 4. prosinec, Praha. - Zpráva o jednání představitelů Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu se zástupci federální vlády vedenými prvním místopředsedou Bohumilem Urbanem.

Zpráva
Dne 4.12.1989 v odpoledních hodinách proběhlo na předsednictvu Federální vlády ČSSR jednání zástupců Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu s představiteli federální vlády. Za OF a VPN se ho zúčastnili Václav Klaus, Michael Kocáb, Jan Křen, Martin M. Šimečka, Saša Vondra, Libor Malý ze Sdružení stávkových výborů a Šimon Pánek z řad stávkujících studentů. Za federální vládu byli přítomni její první místopředseda Bohumil Urban, dále Oskar Krejčí, JUDr. Ivan Průša a tiskový mluvčí Marcel Jansen.

Šlo o pracovní schůzku, jejímž smyslem je příprava jednání zástupců OF a VPN s předsedou vlády Ladislavem Adamcem, která se má uskutečnit krátce po jeho návratu z Moskvy. Náplní nadcházející schůzky by měla být především otázka rekonstrukce federální vlády ČSSR, a to tak, aby její složení lépe odpovídalo rozložení politických sil v československé společnosti. Dalším předmětem jednání by mělo být  ustavení smíšené vládní a občanské komise, která vyšetří zodpovědnost jednotlivých osob, které se podílely na událostech v srpnu roku 1968. V neposlední řadě by se mělo jednání týkat rovněž řešení problému československých emigrantů, občanských rehabilitací nespravedlivě postižených, vydávání Lidových novin a časopisu Verejnosť a vydání nového zákona shromažďovacího a spolčovacího. Zástupci OF a VPN znovu zdůraznili, že budou požadovat zrušení Lidových milicí i stranických organizací na pracovištích. Zástupci federální vlády ČSSR vzali na vědomí obavu veřejnosti z možného ničení archivních dokumentů, zejména z roku 1968.

 
tobacamptobacamp
tobacamp