Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
Array 打印 Array
.
1989, 30. listopad, Praha. - Koncept projevu zástupce Koordinačního centra Občanského fóra k XI. sjezdu Jednotných zemědělských družstev.

Vážení delegáti,
OF je prostorem pro obnovení skutečně občanských postojů a života, zapomenutých před více než 40 lety. Jeho hlavním cílem je otevření politického systému v naší republice. Pokusíme se pojmenovat nejzávažnější mechanismy, které uzavřenost našeho politického systému reprezentovaly, a to konkrétně ve vztahu k JZD a šířeji k venkovu vůbec. Především to byla nadřazenost KSČ nad nejvyšším orgánem JZD - členskou schůzí. Dále to byla dosavadní nemožnost volit si různé odborové struktury. Dále omezující role vzorových stanov, které neumožňují volit vlastní cestu různým zemědělským družstvům. A konečně direktivní zásahy z ministerstva zemědělství a jeho orgánů do odborných záležitostí. Nad těmito dosavadními omezeními se bude váš sjezd možná také zamýšlet. OF obdrželo řadu konkrétních námětů od zemědělské prvovýroby.

Z nich pouze vyjímáme:
V perspektivě nové široké solidarity celého venkova je nezbytné se věnovat především cestám vlastního rozhodování zemědělců o sobě i svém okolí. S tím souvisí nezávislé podnikání v prostředí přirozené konkurence, svobodný obchod s výsledky své práce, vlastní bankovnictví a vlastní specifická sféra služeb. Pro vykročení z bludného kruhu zvyšování produkce za cenu reaktivně zvyšovaných nákladů použít přednostně biologizaci hospodaření, jež šetří prostředí a poskytuje zdravé potraviny. Uvolnit nevídaně rozsáhlý potenciál vás, zemědělských odborníků, pro skutečně tvořivou práci podle předních vzorů u nás i v zahraničí. Studovat a říkat pravdu o čtyřiceti letech osudů našeho venkova. Obnovit civilizovanost a vskutku kulturní život venkova, kořenící ve specificky moudré rolnické filozofii, historické kontinuitě a morálním zakotvení. Vážení delegáti, naše národní hymna, píseň nám ze všech nejdražší, obsahuje fascinující obraz - zemský ráj to napohled. Znovunaplnění tohoto obrazu je náš společný, epochální úkol.

Občanské fórum
V Praze 30.11.1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp