Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 30. listopad, Praha. - Koncept projevu zástupce Koordinačního centra Občanského fóra k XI. sjezdu Jednotných zemědělských družstev.

Vážení delegáti,
OF je prostorem pro obnovení skutečně občanských postojů a života, zapomenutých před více než 40 lety. Jeho hlavním cílem je otevření politického systému v naší republice. Pokusíme se pojmenovat nejzávažnější mechanismy, které uzavřenost našeho politického systému reprezentovaly, a to konkrétně ve vztahu k JZD a šířeji k venkovu vůbec. Především to byla nadřazenost KSČ nad nejvyšším orgánem JZD - členskou schůzí. Dále to byla dosavadní nemožnost volit si různé odborové struktury. Dále omezující role vzorových stanov, které neumožňují volit vlastní cestu různým zemědělským družstvům. A konečně direktivní zásahy z ministerstva zemědělství a jeho orgánů do odborných záležitostí. Nad těmito dosavadními omezeními se bude váš sjezd možná také zamýšlet. OF obdrželo řadu konkrétních námětů od zemědělské prvovýroby.

Z nich pouze vyjímáme:
V perspektivě nové široké solidarity celého venkova je nezbytné se věnovat především cestám vlastního rozhodování zemědělců o sobě i svém okolí. S tím souvisí nezávislé podnikání v prostředí přirozené konkurence, svobodný obchod s výsledky své práce, vlastní bankovnictví a vlastní specifická sféra služeb. Pro vykročení z bludného kruhu zvyšování produkce za cenu reaktivně zvyšovaných nákladů použít přednostně biologizaci hospodaření, jež šetří prostředí a poskytuje zdravé potraviny. Uvolnit nevídaně rozsáhlý potenciál vás, zemědělských odborníků, pro skutečně tvořivou práci podle předních vzorů u nás i v zahraničí. Studovat a říkat pravdu o čtyřiceti letech osudů našeho venkova. Obnovit civilizovanost a vskutku kulturní život venkova, kořenící ve specificky moudré rolnické filozofii, historické kontinuitě a morálním zakotvení. Vážení delegáti, naše národní hymna, píseň nám ze všech nejdražší, obsahuje fascinující obraz - zemský ráj to napohled. Znovunaplnění tohoto obrazu je náš společný, epochální úkol.

Občanské fórum
V Praze 30.11.1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp