Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 30. listopad, Praha. - Koncept projevu zástupce Koordinačního centra Občanského fóra k XI. sjezdu Jednotných zemědělských družstev.

Vážení delegáti,
OF je prostorem pro obnovení skutečně občanských postojů a života, zapomenutých před více než 40 lety. Jeho hlavním cílem je otevření politického systému v naší republice. Pokusíme se pojmenovat nejzávažnější mechanismy, které uzavřenost našeho politického systému reprezentovaly, a to konkrétně ve vztahu k JZD a šířeji k venkovu vůbec. Především to byla nadřazenost KSČ nad nejvyšším orgánem JZD - členskou schůzí. Dále to byla dosavadní nemožnost volit si různé odborové struktury. Dále omezující role vzorových stanov, které neumožňují volit vlastní cestu různým zemědělským družstvům. A konečně direktivní zásahy z ministerstva zemědělství a jeho orgánů do odborných záležitostí. Nad těmito dosavadními omezeními se bude váš sjezd možná také zamýšlet. OF obdrželo řadu konkrétních námětů od zemědělské prvovýroby.

Z nich pouze vyjímáme:
V perspektivě nové široké solidarity celého venkova je nezbytné se věnovat především cestám vlastního rozhodování zemědělců o sobě i svém okolí. S tím souvisí nezávislé podnikání v prostředí přirozené konkurence, svobodný obchod s výsledky své práce, vlastní bankovnictví a vlastní specifická sféra služeb. Pro vykročení z bludného kruhu zvyšování produkce za cenu reaktivně zvyšovaných nákladů použít přednostně biologizaci hospodaření, jež šetří prostředí a poskytuje zdravé potraviny. Uvolnit nevídaně rozsáhlý potenciál vás, zemědělských odborníků, pro skutečně tvořivou práci podle předních vzorů u nás i v zahraničí. Studovat a říkat pravdu o čtyřiceti letech osudů našeho venkova. Obnovit civilizovanost a vskutku kulturní život venkova, kořenící ve specificky moudré rolnické filozofii, historické kontinuitě a morálním zakotvení. Vážení delegáti, naše národní hymna, píseň nám ze všech nejdražší, obsahuje fascinující obraz - zemský ráj to napohled. Znovunaplnění tohoto obrazu je náš společný, epochální úkol.

Občanské fórum
V Praze 30.11.1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp