Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
Array 打印 Array
.
1989, 30. listopad, Praha. Návrh stanoviska Občanského fóra k prohlášení Federálního shromáždění ČSSR k vnitropolitické situaci.

Federální shromáždění jako nejvyšší zákonodárný orgán našeho státu včerejšího dne po rozsáhlé rozpravě, ve které vyslovilo hluboké politování nad zásahem bezpečnostních sil proti studentům dne 17. listopadu 1989 v Praze, ustavilo komisi pro parlamentní kontrolu vyšetřování zákroku a podpořilo řadu požadavků a návrhů tlumočených předsedou federální vlády jako výsledek jednání s Občanským fórem a ostatními složkami politického a společenského života země. Federální shromáždění současně přijalo ústavní cestou změnu Ústavy ČSSR tak, že vypustilo čl. 4 o vedoucí úloze KSČ a přiměřeně požadavkům doby upravilo i články 6 a 16 o Národní frontě a kulturní politice státu. Stalo se tak v souladu se spontánně vyjádřeným míněním naší československé veřejnosti a Občanské fórum tyto zásadní ústavní kroky vítá. Zasedání Federálního shromáždění bylo poprvé v posledních letech podrobeno i kontrole veřejnosti tím, že jeho rozprava byla bezprostředně vysílána Československou televizí. Průběh této rozpravy, celková úroveň jednání a nešetrný postoj k zájmům studentů, kterých jsme se tak stali všichni svědky, nás však znovu přesvědčily o tom, že v našem nejvyšším zákonodárném sboru musí napříště zasedat toliko občané, kteří budou důstojně reprezentovat nejen své voliče, ale i zavazující historické tradice demokracie, humanity a tolerance. Nemůžeme proto ustat ve svém úsilí o skutečný a definitivní odchod osob, které se ještě v nedávné minulosti zkompromitovaly. Poslanci Federálního shromáždění, kteří tento podíl viny na překonané minulosti nesou, by měli dostát své lidské a občanské odpovědnosti a své mandáty složit. Ve Federálním shromáždění působí jistě poslanci, kteří jsou s to dostát požadavkům doby. Jsme však současně přesvědčeni, že poslanci, kteří těmto požadavkům neodpovídají, jsou obecně známí a že nebude třeba je k rezignaci vyzývat.

Občanské fórum
V Praze dne 30. listopadu 1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp