Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 30. listopad, Praha. Návrh stanoviska Občanského fóra k prohlášení Federálního shromáždění ČSSR k vnitropolitické situaci.

Federální shromáždění jako nejvyšší zákonodárný orgán našeho státu včerejšího dne po rozsáhlé rozpravě, ve které vyslovilo hluboké politování nad zásahem bezpečnostních sil proti studentům dne 17. listopadu 1989 v Praze, ustavilo komisi pro parlamentní kontrolu vyšetřování zákroku a podpořilo řadu požadavků a návrhů tlumočených předsedou federální vlády jako výsledek jednání s Občanským fórem a ostatními složkami politického a společenského života země. Federální shromáždění současně přijalo ústavní cestou změnu Ústavy ČSSR tak, že vypustilo čl. 4 o vedoucí úloze KSČ a přiměřeně požadavkům doby upravilo i články 6 a 16 o Národní frontě a kulturní politice státu. Stalo se tak v souladu se spontánně vyjádřeným míněním naší československé veřejnosti a Občanské fórum tyto zásadní ústavní kroky vítá. Zasedání Federálního shromáždění bylo poprvé v posledních letech podrobeno i kontrole veřejnosti tím, že jeho rozprava byla bezprostředně vysílána Československou televizí. Průběh této rozpravy, celková úroveň jednání a nešetrný postoj k zájmům studentů, kterých jsme se tak stali všichni svědky, nás však znovu přesvědčily o tom, že v našem nejvyšším zákonodárném sboru musí napříště zasedat toliko občané, kteří budou důstojně reprezentovat nejen své voliče, ale i zavazující historické tradice demokracie, humanity a tolerance. Nemůžeme proto ustat ve svém úsilí o skutečný a definitivní odchod osob, které se ještě v nedávné minulosti zkompromitovaly. Poslanci Federálního shromáždění, kteří tento podíl viny na překonané minulosti nesou, by měli dostát své lidské a občanské odpovědnosti a své mandáty složit. Ve Federálním shromáždění působí jistě poslanci, kteří jsou s to dostát požadavkům doby. Jsme však současně přesvědčeni, že poslanci, kteří těmto požadavkům neodpovídají, jsou obecně známí a že nebude třeba je k rezignaci vyzývat.

Občanské fórum
V Praze dne 30. listopadu 1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp