Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
Array 打印 Array
.
1989, 27. listopad, 12.00 hod., Praha. – Stanovisko Občanského fóra k politické situaci po generální stávce.

Stanovisko OF ke dni 27. listopadu 1989

  1. OF je spontánně vzniklé hnutí občanů, které spojuje snaha o hledání pozitivních východisek z dnešní krizové situace. Z tohoto hnutí není vyloučen nikdo, kdo odmítá další přetrvávání politického systému jedné vládnoucí strany a kdo se cítí osloven programovými zásadami OF (ze dne 26.11.1989). Za základní cíl OF považujeme definitivní otevření prostoru pro vznik politického pluralismu a pro prosazení svobodných voleb v naší zemi.
  2. OF vznikají v těchto dnech na celém území našeho státu. Tento proces není a nemůže být organizován z jednoho místa a proto se bude uskutečňovat v nejrůznějších podobách. Nemáme žádnou hierarchickou organizační strukturu ani profesionální aparát ani technické zázemí. Přesto nám velmi záleží na vzájemném propojení a snadné komunikaci všech vznikajících místních středisek OF. Nejsme političtí profesionálové, jednáme neustále v časové tísni, a tím vysvětlujeme, že se nám ne vždy podařilo rychle reagovat na tisíce podnětných námětů a požadavků československé veřejnosti. V dnešní politické realitě bude fungovat koordinační centrum OF, které bude vytvářet a udržovat stálé spojení se všemi místními středisky, abychom byli schopni rychlé a účinné společné akce. Už teď můžeme slíbit, že všechny vaše podněty jsou evidovány a zvažovány. Za perspektivní považujeme v době před mimořádným sjezdem KSČ uskutečnit celostátní setkání zástupců všech středisek OF.
  3. Koordinační centrum OF navrhuje dnem 27.11.1989 ukončit celostátní stávkové hnutí. Dospěli jsme k závěru, že původní požadavky OF byly zásadně splněny nebo se plní. Koordinační centrum OF bude sledovat jejich definitivní splnění. Troufáme si předložit tento návrh proto, že se budeme opírat o trvající stávkovou pohotovost nás všech. Tak jak dokážeme dnes stávku ukončit, tak ji budeme schopni znovu zahájit. Proto doporučujeme, aby stávkové výbory našly způsob, jak se přetvořit v občanská fóra.
  4. Zahájili jsme jednání s předsedou FV, kterého považujeme za dnešního představitele státní moci. Dosud platné programové prohlášení vlády i její složení neodpovídá dnešní politické situaci. Zeptáme se zítra předsedy vlády, zda je on sám odhodlán program a složení vlády zásadně změnit a přijmout požadavky OF. Tyto požadavky máme připraveny. V kladném případě s ním budeme jednat, předložíme mu své požadavky a náměty. Jeho odpověď rozhodne o našem dalším postupu. Nerozhodne-li se ministerský předseda v tomto duchu, budeme žádat demisi vlády.
Předpokládáme, že prezident republiky realisticky zváží situaci a pověří sestavením vlády jiného kandidáta, který bude pro československou veřejnost přijatelný a který bude ochoten od první chvíle jednat také se zástupci OF. Za rozhodující podmínku považujeme jeho odhodlání zajistit uspořádání svobodných voleb.

V Praze 27.11.1989 ve 12 hodin
Občanské fórum
(Za správnost ručí V. Klaus)

 
tobacamptobacamp
tobacamp