Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 27. listopad, 12.00 hod., Praha. – Stanovisko Občanského fóra k politické situaci po generální stávce.

Stanovisko OF ke dni 27. listopadu 1989

  1. OF je spontánně vzniklé hnutí občanů, které spojuje snaha o hledání pozitivních východisek z dnešní krizové situace. Z tohoto hnutí není vyloučen nikdo, kdo odmítá další přetrvávání politického systému jedné vládnoucí strany a kdo se cítí osloven programovými zásadami OF (ze dne 26.11.1989). Za základní cíl OF považujeme definitivní otevření prostoru pro vznik politického pluralismu a pro prosazení svobodných voleb v naší zemi.
  2. OF vznikají v těchto dnech na celém území našeho státu. Tento proces není a nemůže být organizován z jednoho místa a proto se bude uskutečňovat v nejrůznějších podobách. Nemáme žádnou hierarchickou organizační strukturu ani profesionální aparát ani technické zázemí. Přesto nám velmi záleží na vzájemném propojení a snadné komunikaci všech vznikajících místních středisek OF. Nejsme političtí profesionálové, jednáme neustále v časové tísni, a tím vysvětlujeme, že se nám ne vždy podařilo rychle reagovat na tisíce podnětných námětů a požadavků československé veřejnosti. V dnešní politické realitě bude fungovat koordinační centrum OF, které bude vytvářet a udržovat stálé spojení se všemi místními středisky, abychom byli schopni rychlé a účinné společné akce. Už teď můžeme slíbit, že všechny vaše podněty jsou evidovány a zvažovány. Za perspektivní považujeme v době před mimořádným sjezdem KSČ uskutečnit celostátní setkání zástupců všech středisek OF.
  3. Koordinační centrum OF navrhuje dnem 27.11.1989 ukončit celostátní stávkové hnutí. Dospěli jsme k závěru, že původní požadavky OF byly zásadně splněny nebo se plní. Koordinační centrum OF bude sledovat jejich definitivní splnění. Troufáme si předložit tento návrh proto, že se budeme opírat o trvající stávkovou pohotovost nás všech. Tak jak dokážeme dnes stávku ukončit, tak ji budeme schopni znovu zahájit. Proto doporučujeme, aby stávkové výbory našly způsob, jak se přetvořit v občanská fóra.
  4. Zahájili jsme jednání s předsedou FV, kterého považujeme za dnešního představitele státní moci. Dosud platné programové prohlášení vlády i její složení neodpovídá dnešní politické situaci. Zeptáme se zítra předsedy vlády, zda je on sám odhodlán program a složení vlády zásadně změnit a přijmout požadavky OF. Tyto požadavky máme připraveny. V kladném případě s ním budeme jednat, předložíme mu své požadavky a náměty. Jeho odpověď rozhodne o našem dalším postupu. Nerozhodne-li se ministerský předseda v tomto duchu, budeme žádat demisi vlády.
Předpokládáme, že prezident republiky realisticky zváží situaci a pověří sestavením vlády jiného kandidáta, který bude pro československou veřejnost přijatelný a který bude ochoten od první chvíle jednat také se zástupci OF. Za rozhodující podmínku považujeme jeho odhodlání zajistit uspořádání svobodných voleb.

V Praze 27.11.1989 ve 12 hodin
Občanské fórum
(Za správnost ručí V. Klaus)

 
tobacamptobacamp
tobacamp