Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
Array 打印 Array
.
1989, 25. listopad, 4.30 hod., Praha. – Prohlášení Občanského fóra reagující odmítavě na nové složení předsednictva a sekretariátu ústředního výboru KSČ.

Prohlášení Občanského fóra ze dne 25.11. – 4.30 hod.
Právě jsme se dozvěděli z oficiálních československých sdělovacích prostředků složení předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ. I když některé z nejzkompromitovanějších osob, jejichž bezpodmínečný odchod jsme žádali, byly odstraněny, jsme novou personální sestavou našich nejvyšších stranických orgánů hluboce zneklidněni. Někteří z těch, kteří jsou do nich nově zvoleni, v nás vyvolávají pochybnost, že jsou schopni pochopit krizi v naší zemi a rychle a důkladně ji řešit. Tato fakta nás posilují v našem úmyslu vyjádřit svou vůli velkou sobotní manifestací ve 14 hodin na Letenské pláni. Zároveň vyzýváme všechny občany, aby co možná nejvýraznějším způsobem manifestovali svou touhu po demokracii generální stávkou vyhlášenou na pondělí 27. listopadu od 12 do 14 hodin.


Žádáme je zároveň, aby co nejlépe organizačně připravili stav permanentní stávkové pohotovosti, který by měl po stávce následovat. Studenti a umělci sami zváží, zda by neměli reagovat pokračováním své probíhající stávky. Generální stávka 27. listopadu by se měla stát skutečně všenárodním neformálním referendem o tom, zda chceme či nechceme, aby nás i nadále ponižovali a aby i nadále tuto zemi ničili příslušníci jedné politické strany, která si přisvojuje natrvalo vedoucí roli.


Personálními změnami jsme byli už tolikrát podvedeni, že se něco takového nikdy nesmí opakovat. Vytrvejme, buďme obezřetní, stupňujme svůj tlak na vládnoucí kruhy! Je to jediný možný způsob jak dosáhnout toho, aby se pootevřené dveře otevřely dokořán. Věříme, že společenský pohyb v naší zemi je nezvratný, že touha občanů žít důstojně a svobodně zvítězí!

 
tobacamptobacamp
tobacamp