Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 25. listopad, 4.30 hod., Praha. – Prohlášení Občanského fóra reagující odmítavě na nové složení předsednictva a sekretariátu ústředního výboru KSČ.

Prohlášení Občanského fóra ze dne 25.11. – 4.30 hod.
Právě jsme se dozvěděli z oficiálních československých sdělovacích prostředků složení předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ. I když některé z nejzkompromitovanějších osob, jejichž bezpodmínečný odchod jsme žádali, byly odstraněny, jsme novou personální sestavou našich nejvyšších stranických orgánů hluboce zneklidněni. Někteří z těch, kteří jsou do nich nově zvoleni, v nás vyvolávají pochybnost, že jsou schopni pochopit krizi v naší zemi a rychle a důkladně ji řešit. Tato fakta nás posilují v našem úmyslu vyjádřit svou vůli velkou sobotní manifestací ve 14 hodin na Letenské pláni. Zároveň vyzýváme všechny občany, aby co možná nejvýraznějším způsobem manifestovali svou touhu po demokracii generální stávkou vyhlášenou na pondělí 27. listopadu od 12 do 14 hodin.


Žádáme je zároveň, aby co nejlépe organizačně připravili stav permanentní stávkové pohotovosti, který by měl po stávce následovat. Studenti a umělci sami zváží, zda by neměli reagovat pokračováním své probíhající stávky. Generální stávka 27. listopadu by se měla stát skutečně všenárodním neformálním referendem o tom, zda chceme či nechceme, aby nás i nadále ponižovali a aby i nadále tuto zemi ničili příslušníci jedné politické strany, která si přisvojuje natrvalo vedoucí roli.


Personálními změnami jsme byli už tolikrát podvedeni, že se něco takového nikdy nesmí opakovat. Vytrvejme, buďme obezřetní, stupňujme svůj tlak na vládnoucí kruhy! Je to jediný možný způsob jak dosáhnout toho, aby se pootevřené dveře otevřely dokořán. Věříme, že společenský pohyb v naší zemi je nezvratný, že touha občanů žít důstojně a svobodně zvítězí!

 
tobacamptobacamp
tobacamp