Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
.
1989, 25. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra k pomoci rumunskému lidu.

Ještě stále umírají na ulicích rumunských měst a obcí bezbranní lidé. Další lidé trpí hladem, který se narušením všech zásobovacích a administrativních struktur dále prohlubuje. Koordinační centrum Občanského fóra v Čechách a na Moravě děkuje všem spoluobčanům za pomoc, kterou již v podobě peněžních darů a potravin poskytli. Předpokládáme, že letadlo TU-154 naložené 5,5 tun zdravotnického materiálu, 2 tunami dek a 2,5 tuny konzerv, které organizuje Občanské fórum a které je i se zástupci KC OF na palubě připraveno k odletu na letišti v Praze-Ruzyni, odletí v nejbližších hodinách. Čekáme pouze na okamžik, kdy bude povoleno přistávání letadel na mezinárodním letišti v Bukurešti.

Občanské fórum úzce spolupracuje s Československým červeným křížem a výborem federální vlády, zřízeným k organizaci pomoci československého lidu Rumunsku. Vyzýváme proto všechny občany, aby v těchto vánočních dnech nezapomínali na své bližní, kteří v Rumunsku vykročili na cestu ke svobodě a demokracii a na této cestě obětují své životy. Rumunsko pomoc naléhavě potřebuje, ale zatím není účelné organizovat od obyvatelstva další sbírky potravin a šatstva, u kterých nelze v této chvíli zajistit ani vhodné skladovací prostory, ani jejich dopravu do Rumunska. Organizujeme proto peněžní sbírky, které umožní centralizovat prostředky na nákup nezbytných potřeb zdravotnického materiálu, potravin a základních potřeb.

Číslo konta pomoci rumunskému lidu, které zřídilo Koordinační centrum Občanského fóra u Československé obchodní banky, a. s. v Praze 1, Na příkopě
14, je 69599 – symbol platby »Pomoc Rumunsku«.

V Praze dne 25. prosince 1989
 
tobacamptobacamp
tobacamp