Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.
1989, 25. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra k pomoci rumunskému lidu.

Ještě stále umírají na ulicích rumunských měst a obcí bezbranní lidé. Další lidé trpí hladem, který se narušením všech zásobovacích a administrativních struktur dále prohlubuje. Koordinační centrum Občanského fóra v Čechách a na Moravě děkuje všem spoluobčanům za pomoc, kterou již v podobě peněžních darů a potravin poskytli. Předpokládáme, že letadlo TU-154 naložené 5,5 tun zdravotnického materiálu, 2 tunami dek a 2,5 tuny konzerv, které organizuje Občanské fórum a které je i se zástupci KC OF na palubě připraveno k odletu na letišti v Praze-Ruzyni, odletí v nejbližších hodinách. Čekáme pouze na okamžik, kdy bude povoleno přistávání letadel na mezinárodním letišti v Bukurešti.

Občanské fórum úzce spolupracuje s Československým červeným křížem a výborem federální vlády, zřízeným k organizaci pomoci československého lidu Rumunsku. Vyzýváme proto všechny občany, aby v těchto vánočních dnech nezapomínali na své bližní, kteří v Rumunsku vykročili na cestu ke svobodě a demokracii a na této cestě obětují své životy. Rumunsko pomoc naléhavě potřebuje, ale zatím není účelné organizovat od obyvatelstva další sbírky potravin a šatstva, u kterých nelze v této chvíli zajistit ani vhodné skladovací prostory, ani jejich dopravu do Rumunska. Organizujeme proto peněžní sbírky, které umožní centralizovat prostředky na nákup nezbytných potřeb zdravotnického materiálu, potravin a základních potřeb.

Číslo konta pomoci rumunskému lidu, které zřídilo Koordinační centrum Občanského fóra u Československé obchodní banky, a. s. v Praze 1, Na příkopě
14, je 69599 – symbol platby »Pomoc Rumunsku«.

V Praze dne 25. prosince 1989
 
tobacamptobacamp
tobacamp