Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 25. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra k pomoci rumunskému lidu.

Ještě stále umírají na ulicích rumunských měst a obcí bezbranní lidé. Další lidé trpí hladem, který se narušením všech zásobovacích a administrativních struktur dále prohlubuje. Koordinační centrum Občanského fóra v Čechách a na Moravě děkuje všem spoluobčanům za pomoc, kterou již v podobě peněžních darů a potravin poskytli. Předpokládáme, že letadlo TU-154 naložené 5,5 tun zdravotnického materiálu, 2 tunami dek a 2,5 tuny konzerv, které organizuje Občanské fórum a které je i se zástupci KC OF na palubě připraveno k odletu na letišti v Praze-Ruzyni, odletí v nejbližších hodinách. Čekáme pouze na okamžik, kdy bude povoleno přistávání letadel na mezinárodním letišti v Bukurešti.

Občanské fórum úzce spolupracuje s Československým červeným křížem a výborem federální vlády, zřízeným k organizaci pomoci československého lidu Rumunsku. Vyzýváme proto všechny občany, aby v těchto vánočních dnech nezapomínali na své bližní, kteří v Rumunsku vykročili na cestu ke svobodě a demokracii a na této cestě obětují své životy. Rumunsko pomoc naléhavě potřebuje, ale zatím není účelné organizovat od obyvatelstva další sbírky potravin a šatstva, u kterých nelze v této chvíli zajistit ani vhodné skladovací prostory, ani jejich dopravu do Rumunska. Organizujeme proto peněžní sbírky, které umožní centralizovat prostředky na nákup nezbytných potřeb zdravotnického materiálu, potravin a základních potřeb.

Číslo konta pomoci rumunskému lidu, které zřídilo Koordinační centrum Občanského fóra u Československé obchodní banky, a. s. v Praze 1, Na příkopě
14, je 69599 – symbol platby »Pomoc Rumunsku«.

V Praze dne 25. prosince 1989
 
tobacamptobacamp
tobacamp