Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
.
1989, 24. prosinec, 13.10 hod., Praha. Zpráva o humanitární akci Letadlo Občanského fóra na pomoc rumunskému lidu.

Občanské fórum přijalo s hněvem a pobouřením zprávy o řádění ozbrojených sil bývalého diktátorského režimu v Rumunsku. Chceme vyjádřit svou účast s utrpením rumunského lidu okamžitou a účinnou materiální pomocí. Občanské fórum věnuje 1 000 000 Kčs z peněz, které obdrželo od Nadace Charty 77, na zakoupení nejnutnější zdravotnické první pomoci. Zástupci Občanského fóra Ivan Gabal a David Šmoranc jsou v této chvíli na cestě do Bukurešti, aby se seznámili se situací. Občanské fórum vstoupilo v jednání s příslušnými ministerstvy o vyslání zvláštního letadla Občanského fóra, které by tuto pomoc dopravilo do Rumunska. V letadle budou další zástupci Občanského fóra, kteří dohlédnou na to, aby se tato pomoc dostala do správných rukou, a zjistí, jakým dalším způsobem by Občanské fórum mohlo přispět v této tragické chvíli. Současně Občanské fórum ustavuje pracovní skupinu, která bude organizovat pomoc Rumunsku na dlouhodobějším základě.

Praha, 24.12.1989, 13.10 hod.
Koordinační centrum Občanského fóra
 
tobacamptobacamp
tobacamp