Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 24. prosinec, 13.10 hod., Praha. Zpráva o humanitární akci Letadlo Občanského fóra na pomoc rumunskému lidu.

Občanské fórum přijalo s hněvem a pobouřením zprávy o řádění ozbrojených sil bývalého diktátorského režimu v Rumunsku. Chceme vyjádřit svou účast s utrpením rumunského lidu okamžitou a účinnou materiální pomocí. Občanské fórum věnuje 1 000 000 Kčs z peněz, které obdrželo od Nadace Charty 77, na zakoupení nejnutnější zdravotnické první pomoci. Zástupci Občanského fóra Ivan Gabal a David Šmoranc jsou v této chvíli na cestě do Bukurešti, aby se seznámili se situací. Občanské fórum vstoupilo v jednání s příslušnými ministerstvy o vyslání zvláštního letadla Občanského fóra, které by tuto pomoc dopravilo do Rumunska. V letadle budou další zástupci Občanského fóra, kteří dohlédnou na to, aby se tato pomoc dostala do správných rukou, a zjistí, jakým dalším způsobem by Občanské fórum mohlo přispět v této tragické chvíli. Současně Občanské fórum ustavuje pracovní skupinu, která bude organizovat pomoc Rumunsku na dlouhodobějším základě.

Praha, 24.12.1989, 13.10 hod.
Koordinační centrum Občanského fóra
 
tobacamptobacamp
tobacamp