Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.
1989, 24. prosinec, 13.10 hod., Praha. Zpráva o humanitární akci Letadlo Občanského fóra na pomoc rumunskému lidu.

Občanské fórum přijalo s hněvem a pobouřením zprávy o řádění ozbrojených sil bývalého diktátorského režimu v Rumunsku. Chceme vyjádřit svou účast s utrpením rumunského lidu okamžitou a účinnou materiální pomocí. Občanské fórum věnuje 1 000 000 Kčs z peněz, které obdrželo od Nadace Charty 77, na zakoupení nejnutnější zdravotnické první pomoci. Zástupci Občanského fóra Ivan Gabal a David Šmoranc jsou v této chvíli na cestě do Bukurešti, aby se seznámili se situací. Občanské fórum vstoupilo v jednání s příslušnými ministerstvy o vyslání zvláštního letadla Občanského fóra, které by tuto pomoc dopravilo do Rumunska. V letadle budou další zástupci Občanského fóra, kteří dohlédnou na to, aby se tato pomoc dostala do správných rukou, a zjistí, jakým dalším způsobem by Občanské fórum mohlo přispět v této tragické chvíli. Současně Občanské fórum ustavuje pracovní skupinu, která bude organizovat pomoc Rumunsku na dlouhodobějším základě.

Praha, 24.12.1989, 13.10 hod.
Koordinační centrum Občanského fóra
 
tobacamptobacamp
tobacamp