Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The following documents and texts show the scope of civil society during the last three years of the communist regime in Czechoslovakia. They have been selected to illustrate the main trends and personalities of anti-totalitarian resistance. The selection, admittedly somewhat one-sided, includes texts of well-known, most distinctive opposition groups, movements, and individuals. All documents were published as a working paper for the international conference “The Democratic Revolution in Czechoslovakia: Its Preconditions, Course and Immediate Aftermath” held in Prague on 14-16 October, 1999. See Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů. Ed. Jiří Suk, Milena Janišová, Vilém Prečan (Praha, Československé dokumentační středisko a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1999, 111 pp).
.

1989, 17. srpen, Praha. ─ Společné prohlášení představitelů Hnutí za občanskou svobodu a Demokratické iniciativy k účasti československých občanů na veřejné protestní akci 21. srpna 1989.

Prohlášení

Množí se vyjádření k 21. srpnu, jejichž autoři ─ lidé všeobecně uznávaní nezávislou občanskou veřejností ─ varují, s odvoláním na úmysly správních a mocenských orgánů i na množící se pověsti a fámy, před nebezpečím spojeným s účastí na veřejném občanském protestu dne 21. srpna. Jako účastníci hnutí Demokratická iniciativa a Hnutí za občanskou svobodu, která se k takovému protestu přihlásila, chceme říci toto:

Současná zvýšená aktivita policie včetně systematické kampaně ve sdělovacích prostředcích svědčí skutečně o tom, že československé správní a mocenské orgány se chystají občanskému protestu zabránit, anebo jej alespoň co nejvíce potlačit a lokalizovat. O tom opravdu nelze pochybovat.

Nepovažujeme však za moudré brát pověsti a fámy stejně vážně jako fakta. O pověstech je dobré vědět, řídit se však máme nikoli fámami, ale skutečností a rozumem. Zpravidla nevíme, jak a proč pověsti vznikají a nevíme to ani v případě těch současných, souvisejících s 21. srpnem. Vždyť možná vznikly právě proto, aby vyvolaly strach a hysterii; podlehnout jim by bylo stejně pochybené jako naopak vyzývat k neuváženému či přímo konfrontačnímu chování.

Hnutí za občanskou svobodu a Demokratická iniciativa doporučily svým členům a stoupencům, aby se v pondělí 21. srpna v 17 hodin po dvou minutách ticha hodinu procházeli v centru Prahy po pěší zóně a podle možností i v dalších městech tak, aby nebyl narušen provoz a veřejný pořádek.

Je právem občanů takovýmto způsobem vyjádřit svůj protest proti srpnové vojenské okupaci; je jejich právem nepřipustit, aby se mezinárodní odsouzení srpnového obsazení země odehrálo bez vyjádření vůle těch, kterých se to týká především ─ československých občanů samotných.

V této souvislosti zdůrazňujeme, že Československo jménem svých státních a politických představitelů připojilo svůj podpis k Závěrečnému dokumentu následné schůzky KBSE a tím se zavázalo respektovat a chránit právo občanů vyjádřit své politické postoje a vůli. Bylo by v rozporu se současným pohybem společnosti k vytváření demokratického, sociálně spravedlivého a hospodářsky prosperujícího státu pouze zdůrazňovat nebezpečí možných střetů, k nimž jsme nikdy nevyzývali a nevyzýváme ani dnes, a nepostavit se za právo občanů veřejným, důstojným a nekonfrontačním způsobem vyjádřit své smýšlení.

Pro budoucnost této země bude ovšem rozhodující, zda státní moc v dalším pochopí, že bez respektování politických práv a rovnoprávného dialogu s politickou opozicí k žádné zásadní proměně společenských struktur nedojde.

Rudolf Battěk, Ladislav Lis, Emanuel Mandler

ÚSD, sb. HOS, RB ─ xerografická kopie strojopisného konceptu, 1 s.

 
tobacamptobacamp
tobacamp