Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie politických událostí listopadových a prosincových dnů včetně předmluvy, historického a metodického úvodu, tematické bibliografie, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1997 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události, 240 stran. Chronologie poskytuje vhled do jednotlivých revolučních dnů. Zaznamenané události ovšem ani zdaleka nepodávají vyčerpávající přehled o převratném dění v celé zemi. Takový přehled by ani nebylo možné tímto způsobem zpracovat. Jednotlivé události jsou číslované a systémem odkazů vzájemně propojené.
26. prosinec, úterý

682
Člen KC OF P. Burian předložil návrh stanoviska Koordinačního centra Občanského fóra k dosavadním opatřením Federální vlády ČSSR ve vztahu k činnosti StB. Návrh kritizující měkký postup federální vlády vůči Státní bezpečnosti vypracovali experti KC OF na bezpečnostní problematiku Jaroslav Procházka a Oldřich Hromádko [634, 644].

683
Letadlo SNB dopravilo do Bukurešti humanitární pomoc Občanského fóra: 6 tun zdravotnického materiálu, 1 t přikrývek, 3 t konzerv a 1,5 t sušeného mléka. Do Rumunska odletěli zástupci KC OF a Nezávislého tiskového střediska J. Kořán, J. Urban, M. Žantovský, J. Topol, J. Brabec, J. Ungr a Š. Pánek. Zástupci OF předali zásilku a vstoupili ve styk se zástupci Mezinárodního červeného kříže a československého velvyslanectví v Bukurešti. Letadlo OF odstartovalo ke zpátečnímu letu ve 14.22 a v 15.45 přistálo na ruzyňském letišti v Praze. V Bukurešti zůstali čtyři zástupci OF. Do Bukurešti odletěl také první náměstek ministra zahraničních věcí P. Sádovský, aby navázal styky s Frontou národní spásy ve smyslu prohlášení vlády ČSSR z 23. prosince 1989.

684
Ministryně spravedlnosti ČSR D. Burešová uvedla, že se dosud uskutečnila jednání se zástupci odsouzených o řešení jejich oprávněných požadavků v nápravně-výchovných ústavech Rýnovice, Liberec, Minkovice, Mírov, Valdice, Heřmanice, Plzeň-Bory, Nové Sedlo, Říčany, Horní Slavkov, Stráž pod Ralskem, Oráčov, Lipkovice, Ostrov nad Ohří, Kuřim u Brna, Vinařice a Mladá Boleslav.

685
V Praze na Smíchově se konal ustavující sjezd Křesťanskodemokratické strany, kterého se zúčastnilo asi 500 delegátů. Sjezd schválil programové prohlášení, platné až do konference, která se uskuteční v březnu 1990. V tajných volbách byl zvolen jedenáctičlenný výkonný výbor ve složení V. Benda, P. Burian, J. Cuhra, M. Freiová, M. Holeček, J. Jelínek, M. Tyl, J. Litomiský, T. Květák, H. Krátký a Z. Susa. V interview pro Čs. rozhlas V. Benda řekl: »Patřili jsme mezi spoluzakladatele OF, pokládáme se za jeho nedílnou součást a dokud bude působnosti OF zapotřebí, aby dovedlo zemi ke svobodným volbám a k demokracii, dotud budeme fungovat zcela v rámci OF.«

 
tobacamptobacamp
tobacamp