Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete chronology of political events in November and December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události (Brno, Doplněk 1997, 240 pp). It includes a preface, historical and methodological introduction, bibliography, English summary, list of abbreviations, and an index. The chronology provides an insight into the revolutionary process day by day, however, it does not aspire to capture the complexity of the major changes all over the country. The individual events are numbered and referenced.
.
26. prosinec, úterý

682
Člen KC OF P. Burian předložil návrh stanoviska Koordinačního centra Občanského fóra k dosavadním opatřením Federální vlády ČSSR ve vztahu k činnosti StB. Návrh kritizující měkký postup federální vlády vůči Státní bezpečnosti vypracovali experti KC OF na bezpečnostní problematiku Jaroslav Procházka a Oldřich Hromádko [634, 644].

683
Letadlo SNB dopravilo do Bukurešti humanitární pomoc Občanského fóra: 6 tun zdravotnického materiálu, 1 t přikrývek, 3 t konzerv a 1,5 t sušeného mléka. Do Rumunska odletěli zástupci KC OF a Nezávislého tiskového střediska J. Kořán, J. Urban, M. Žantovský, J. Topol, J. Brabec, J. Ungr a Š. Pánek. Zástupci OF předali zásilku a vstoupili ve styk se zástupci Mezinárodního červeného kříže a československého velvyslanectví v Bukurešti. Letadlo OF odstartovalo ke zpátečnímu letu ve 14.22 a v 15.45 přistálo na ruzyňském letišti v Praze. V Bukurešti zůstali čtyři zástupci OF. Do Bukurešti odletěl také první náměstek ministra zahraničních věcí P. Sádovský, aby navázal styky s Frontou národní spásy ve smyslu prohlášení vlády ČSSR z 23. prosince 1989.

684
Ministryně spravedlnosti ČSR D. Burešová uvedla, že se dosud uskutečnila jednání se zástupci odsouzených o řešení jejich oprávněných požadavků v nápravně-výchovných ústavech Rýnovice, Liberec, Minkovice, Mírov, Valdice, Heřmanice, Plzeň-Bory, Nové Sedlo, Říčany, Horní Slavkov, Stráž pod Ralskem, Oráčov, Lipkovice, Ostrov nad Ohří, Kuřim u Brna, Vinařice a Mladá Boleslav.

685
V Praze na Smíchově se konal ustavující sjezd Křesťanskodemokratické strany, kterého se zúčastnilo asi 500 delegátů. Sjezd schválil programové prohlášení, platné až do konference, která se uskuteční v březnu 1990. V tajných volbách byl zvolen jedenáctičlenný výkonný výbor ve složení V. Benda, P. Burian, J. Cuhra, M. Freiová, M. Holeček, J. Jelínek, M. Tyl, J. Litomiský, T. Květák, H. Krátký a Z. Susa. V interview pro Čs. rozhlas V. Benda řekl: »Patřili jsme mezi spoluzakladatele OF, pokládáme se za jeho nedílnou součást a dokud bude působnosti OF zapotřebí, aby dovedlo zemi ke svobodným volbám a k demokracii, dotud budeme fungovat zcela v rámci OF.«

 
tobacamptobacamp
tobacamp